Biznes - inwestycje

Górniczy związkowcy porozumieli się z Tauronem

Podpisaniem porozumienia między przedstawicielami organizacji związkowych Tauron Wydobycie a zarządem Spółki zakończyły się trwające od poniedziałku rozmowy. Tymczasem nieoczekiwanie do dymisji podał się prezes Sławomir Obidziński.

Napięcie między górnikami z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, a właścicielem spółki od jakiegoś już czasu narastały. W poniedziałek pod siedzibą Tauron Wydobycie w Jaworznie pikietowali górnicy z wszystkich kopalń spółki domagając się realizacji swoich postulatów – w tym realnych podwyżek płac. Pojawiła się nawet groźba strajku. W piątek miały się odbyć kolejne rozmowy w tej sprawie, ale już w czwartek w godzinach popołudniowych udało się podpisać porozumienie ze związkowcami. Tauron Wydobycie zgodził się na uruchomienie środków pieniężnych, w ramach funduszu płac. Przyspieszone mają też zostać rozmowy płacowe Rady Społecznej Grupy Tauron. Jeszcze w lipcu górnicy mają otrzymać środki pieniężne. Wysokość indywidualnej wypłaty będzie uzależniona od ilości przepracowanych dni roboczych w pierwszym półroczu 2019 r. Średnio pracownikom wypłacone zostanie pracownikom po 1000 zł brutto. – Grupa Tauron i tym samym spółka Tauron Wydobycie przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog ze reprezentatywnymi organizacjami związkowymi – mówi Andrzej Okoń, wiceprezes Tauron Wydobycie.

Podpisane porozumienie odnosi się również do zgłaszanych kwestii związanych z organizacją pracy zakładów górniczych i stanem sprzętu technicznego. W tym zakresie porozumienie przewiduje niezwłoczne przeprowadzenie audytu przez służby techniczne zakładów górniczych.

Tymczasem nieoczekiwanie w czwartek, nie podając powodu, do dymisji podał się prezes spółki Tauron Wydobycie – Sławomir Obidziński. Funkcję tę sprawował przez zaledwie kilka tygodni – stanowisko objął bowiem 4 czerwca. Wkrótce powinniśmy poznać jego następcę.

Podpisane w czwartek porozumienie, wcale nie rozwiązuje problemu płac na kopalniach, a wielu górników nie zgadza się z jego ustaleniami. Również Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” nie akceptuje porozumienia. – W naszej opinii, protestującym górnikom należą się realne i stałe podwyżki płac, a nie jednorazowe dodatki – napisał w wydanym oświadczeniu Bogusław Ziętek, Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”. – Przez lata górnicy i branża górnicza znosiła wiele wyrzeczeń. Kryzys, dekoniunktura, restrukturyzacja, potrzeba oszczędności i konieczność zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje – powodów by ciąć prawa i zamrażać pensje było całe mnóstwo. Zawsze wtedy mówiono górnikom, że trzeba zacisnąć pasa po to by później było lepiej. Teraz, gdy górnictwo prosperuje dobrze, osiąga zyski – spółki węglowe jakby zapomniały o tamtych obietnicach i nie wynagradzają górnikom należycie lat poświęceń, wyrzeczeń i ciężkiej pracy. To musi się zmienić! – czytamy dalej.

Kilkuset górników z ZG Janina, ale też innych kopalń spółki, w piątek na masówce spotkało się z przedstawicielami związkowców. Podczas spotkania słychać było wiele głosów niezadowolenia. Górnicy czują się oszukani przez związkowców i nie są usatysfakcjonowani podpisanym porozumieniem.

Tauron Wydobycie zarządza obecnie trzema kopalniami – ZG Sobieski w Jaworznie, ZG Janina w Libiążu oraz ZG Brzeszcze. W minionym roku kopalnie spółki wydobyły ponad 5 mln ton węgla przynosząc przy tym duże straty. Sytuacja stała się na tyle poważna, że Tauron w nowej strategii rozważa sprzedaż ZG Janina, co dodatkowo wzbudza zrozumiałe zaniepokojenie wśród jej pracowników.

Czytaj też:

GÓRNICY Z JANINY PROTESTOWALI W JAWORZNIE

TAURON ZAKTUALIZOWAŁ STRATEGIĘ

TAURON ROZWAŻA ZMIANĘ STRATEGII. KOPALNIE ZMIENIĄ WŁAŚCICIELI?

TAURON WYDOBYCIE Z NOWYM PREZESEM

 

Najnowsze

To Top