Biznes - inwestycje

Tomasz Cudny prezesem Tauron Wydobycie

Do kolejnych zmian kadrowych doszło we władzach spółki Tauron Wydobycie, zarządzającej kopalniami w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach. Rada Nadzorcza powołała nowy zarząd spółki.

Przed kilkoma dniami, podczas negocjacji z górnikami w sprawie wzrostu wynagrodzeń, nieoczekiwanie do dymisji podał się prezes Sławomir Obidziński, który funkcję sprawował od czerwca. Rada Nadzorcza stanęła przed zadaniem wyboru nowego Zarządu. W poniedziałek (5 sierpnia) poinformowano, że stanowisko prezesa zarządu objął Tomasz Cudny. Wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych pozostaje Jacek Pytel, funkcję wiceprezesa ds. technicznych będzie sprawował Tomasz Duda, a wiceprezesa ds. handlowych Krzysztof Miśka.

Tomasz Cudny jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie o specjalności technika podziemnej eksploatacji złóż oraz Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Z górnictwem związany od początku swojej kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów pracował w kopalni Kazimierz – Juliusz w Sosnowcu, gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stażysty do kierownika działu górniczego – zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. W czerwcu 2016 roku został powołany na stanowisko prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego, a w czerwcu 2017 roku został prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich. Koordynował całość realizacji zadań spółek oraz był inicjatorem wdrażania nowych metod organizacyjnych, odpowiadał za przeprowadzanie programów modernizacyjnych.

Tomasz Duda, który obejmie stanowisko wiceprezesa ds. technicznych, ukończył specjalizacje z techniki podziemnej eksploatacji złóż na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Swoją karierę zaczynał w KWK „Anna”, gdzie zajmował się nadzorem oddziałów górniczych pod ziemią. W późniejszych latach w Rybnickiej Spółce Węglowej koordynował programy inwestycyjne i przetargi. Od 2005 roku związany z Kompanią Węglową, gdzie był zastępcą kierownika ruchu zakładu Górniczego. W Polskiej Grupie Górniczej pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu i Dyrektorem Kopalni KWK Sośnica. Posiada bogate doświadczenie w sektorze zarządzania, inwestycji oraz nadzoru nad funkcjonowaniem zakładów górniczych.

Krzysztof Miśka, który odpowiadał będzie za handel, jest Absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. W firmach Technogas oraz Poli Bioagro pełnił funkcję prezesa zarządu. Zasiadał również w Radzie Nadzorczej CZW Węglozbyt. Zdobyte w poprzednich spółkach doświadczenie wykorzystuje w działaniach związanych z reorganizacją struktur spółek, kreowaniem polityki handlowej i marketingowej. Specjalizuje się budowie skutecznych koncepcji sprzedażowych dla podmiotów związanych z górnictwem i paliwami (gaz, biomasa).

Najnowsze

To Top