Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie przed ulewami

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed burzami i silnym wiatrem, które w najbliższych godzinach mogą przechodzić nad Jaworznem.

W związku z ostrzeżeniem w dniu 12 sierpnia w okresie od godz. 12:00 do 13 sierpnia do godz. 06:00 przewiduje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów będą występować burze z silnymi porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h.

Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

  • Telefon – 61 – 81 – 890;

  • Fax. – 61 – 81 – 891

Najnowsze

To Top