Z miasta

Ulica Martyniaków zamknięta dla ruchu

Od poniedziałku 26 sierpnia zamknięty dla ruchu samochodowego będzie ok. 200-metrowy odcinek ul. Martyniaków. Dla kierowców wyznaczono specjalne objazdy, zmieni się także trasa kilku linii autobusowych.

Zamknięcie ulicy Martyniaków związane jest z przebudową skrzyżowania ulic Martyniaków i Promiennej oraz likwidacją przejazdu kolejowego na ul. Martyniaków. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Promienną i Wojska Polskiego. – Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do informacji zamieszczonych na tablicach wyznaczających objazdy – apelują urzędnicy z MZDIM. Prace na tym odcinku potrwają ok. 2-3 miesiące. Inwestorem jest Tauron Wytwarzanie, a wykonawcą Eurovia Polska S.A.

W związku z zamknięciem fragmentu ul. Martyniaków PKM Jaworzno wprowadza zmiany w kursowaniu autobusów linii 311, 314, 321, 328 i 370.

  • Linia 311

Kursy okrężne dotychczas obsługujące ul. Martyniaków realizowane będą wyłącznie na trasie (…) SZCZAKOWSKA – OSIEDLE STAŁE – WOJSKA POLSKIEGO – ENERGETYKÓW (stanowisko na ul. Energetyków) – SIŁOWNIA – WOJSKA POLSKIEGO – OSIEDLE STAŁE – SZCZAKOWSKA (…)

Nowy rozkład jazdy w związku ze zmianą trasy.

  • Linia 314

Trasa objazdowa w kierunku Szczakowej: ENERGETYKÓW (stanowisko na ul. Energetyków) – SIŁOWNIA – DĄBROWA NARODOWA LEMA – STREFA PRZEMYSŁOWA III – STREFA PRZEMYSŁOWA II – PROMIENNA – ELEKTROWNIA – ELEKTROWNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ – MARTYNIAKÓW PRZEJAZD – PODŁĘŻE STADION (…).

Trasa objazdowa w kierunku elektrowni: (…) – PODŁĘŻE STADION – MARTYNIAKÓW PRZEJAZD – ELEKTROWNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ – ELEKTROWNIA – PROMIENNA – STREFA PRZEMYSŁOWA II – STREFA PRZEMYSŁOWA III – DĄBROWA NARODOWA LEMA – ENERGETYKÓW (stanowisko na ul. Energetyków).

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na kierunkowość odjazdów z przystanków na trasie objazdowej. Kursy z większości przystanków realizowane będą ze stanowiska po drugiej stronie ulicy niż zwykle.

  • Linie 321 i 328 (odjazdy w dni robocze szkolne od 2 września)

Przebieg trasy bez zmian. Korekta godzin odjazdów i liczby kursów. Przystanek MARTYNIAKÓW PRZEJAZD obsługiwany będzie w obu kierunkach na ul. Promiennej.

  • Linia 370

Trasa objazdowa w kierunku centrum miasta: WYSOKI BRZEG PĘTLA – WYSOKI BRZEG – PROMIENNA – ELEKTROWNIA – ELEKTROWNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ – ELEKTROWNIA – PROMIENNA – SIŁOWNIA – ENERGETYKÓW (stanowisko na ul. Martyniaków) – WOJSKA POLSKIEGO – OSIEDLE STAŁE – (…)

Trasa objazdowa w kierunku Wysokiego Brzegu: (…) – OSIEDLE STAŁE – WOJSKA POLSKIEGO – ENERGETYKÓW (stanowisko na ul. Energetyków) – SIŁOWNIA – (ze względu na brak bezpośredniego skrętu w lewo w ul. Wojska Polskiego przejazd przez strefę przemysłową) – DĄBROWA NARODOWA LEMA – STREFA PRZEMYSŁOWA III – STREFA PRZEMYSŁOWA II – PROMIENNA – ELEKTROWNIA – ELEKTROWNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ – ELEKTROWNIA – PROMIENNA – WYSOKI BRZEG – WYSOKI BRZEG PĘTLA

Nowy rozkład jazdy w związku ze zmianą trasy przejazdu. Pasażerów korzystających z przystanków SIŁOWNIA i ENERGETYKÓW prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kierunkowość odjazdów. Na czas objazdu wyłączone z obsługi zostaną przystanki: MARTYNIAKÓW i DARWINA.

Uruchomiony zostanie przystanek zastępczy: SIŁOWNIA (na ul. Energetyków przy restauracji) obsługiwany przez linię 370.

Najnowsze

To Top