Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie przed burzami

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed burzami, które we wtorek i środę w godzinach popołudniowych mogą przechodzić nad miastem.

Zgodnie z otrzymanym ostrzeżeniem we wtorek od godz. 12:00 do 21:00 na terenie Jaworzna mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Burzom towarzyszyć może silny wiatr, który w porywach osiągnie do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

W środę PCZK wydało kolejne ostrzeżenie o burzach, które mogą przechodzić nad miastem 28 sierpnia, między godziną 12:00 a 21:00. Podczas burz możliwe są opady gradu, a także porywy wiatru do 90 km/h.

Panujące warunki pogodowe mogą spowodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami występujących zjawisk atmosferycznych. W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:\

  • tel. – (32) 61 – 81 – 890,

  • fax – (32) 61 – 81 – 891.

Najnowsze

To Top