Z miasta

Miliony na remont ul. 11 listopada

Ponad 3,7 mln zł dofinansowania zostało przyznane dla Jaworzna z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczny czek został przekazany na ręce prezydenta Pawła Silberta przez Jarosława Wieczorka, Wojewodę Śląskiego we wtorek, 10 września.

Środki będą przeznaczone na remont ul. 11 listopada oraz wybudowanie łącznika z Drogą Krajową 79. Przewidywany koszt tej inwestycji to 7 mln 505 tys zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie połowę tej kwoty.

Wyremontowana droga będzie bezpieczniejsza. Projekt, oprócz przebudowy jezdni wraz z kanalizacją deszczową, zakłada wyposażenie jej w obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i długości 927 m, stworzenie peronów autobusowych z obu stron ul. 11 Listopada. Powstaną też dwa wyniesione i podświetlone przejścia dla pieszych, a skrzyżowanie tej drogi z ul. Grunwaldzką zostanie przebudowane na rondo holenderskie. Kompleksowo wyremontowanych będzie 685 m ul. 11 Listopada, a nowo budowany łącznik będzie miał 117 m.

Fundusz Dróg Samorządowych to nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury. Powołany ustawą z 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania (dofinansowanie uzależnione jest od dochodów gminy lub powiatu: im niższy dochód własny tym większa wartość dofinansowania).

Podczas wtorkowego spotkania obecni byli również poseł Ewa Malik oraz Dariusz Starzycki, wicemarszałek Województwa Śląskiego i Maria Materla, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

inf. pras. 

Najnowsze

To Top