Z miasta

Wodny Plac Zabaw nagrodzony!

Jaworznicki wodny plac zabaw otrzymał drugą nagrodę w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Związek Miast Polskich. Tym samym jest drugą najlepiej zagospodarowaną przestrzenią publiczną w zieleni w Polsce. Jaworznickie Planty wyprzedziły tylko krakowskie parki kieszonkowe.

Wyróżnienie w XIII edycji konkursu z ramienia gminy odebrał Tomasz Tosza, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Podczas gali obecny był również Robert Skitek, główny architekt projektu Wodnego Placu Zabaw. Przekazanie nagrody odbyło 16 września br. w Pawilonie Wystawowym Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie w ramach konferencji „Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych” organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Towarzystwem Architektów Polskich oraz Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnosiły się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniali rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto w ocenie zwracano uwagę na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych oraz prywatnych.

Źródło: um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top