Biznes - inwestycje

III Jaworznicki Dzień dla Biznesu – Jaworzno. Tu przedsiębiorczość ma moc

W dniach 25- 26 września br. pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Dariusza Starzyckiego odbyła się z inicjatywy Dyrektora PUP w Jaworznie Pana Łukasza Curyło III edycja Jaworznickiego Dnia dla Biznesu.

Podczas dwóch dni odbyły się: dyskusja pod hasłem: „Klaster współpracy regionalnej” oraz panele dyskusyjne i warsztaty merytoryczne. Z gościnnym udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Pani Ewy Flaszyńskiej Dyrektora Departamentu Rynku Pracy oraz Ireneusza Baranowskiego Dyrektora Departamentu Funduszy przedstawiciele sektora publicznego, właściciele firm oraz eksperci rynku pracy dyskutowali m.in. o regionalnym rynku pracy i problemach związanych z zatrudnianiem i utrzymywaniem pracowników, pozyskiwaniu środków krajowych i europejskich na rozwój działalności oraz o przedsiębiorczości społecznej. Przed rozpoczęciem konferencji Pan Poseł Robert Warwas odczytał list Pani Minister Bożeny Borys – Szopy do uczestników wydarzenia.

W pierwszym dniu, podczas panelu inauguracyjnego spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych: Pan Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna, Pan Tomasz Papaj – Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice wraz z przedstawicielami: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Prezes Zarządu Pan Janusz Michałek, Regionalnej Izby Gospodarczej – Prezes Tomasz Zjawiony oraz Jaworznickiej Izby Gospodarczej – Pan Jerzy Zamarlik. Paneliści rozmawiali na temat korzyści ze współpracy regionalnej pomiędzy instytucjami publicznymi a przedsiębiorcami.

Następnie odbył się panel dyskusyjny „Fundusze Unijne i krajowe nadal atrakcyjne”. W dyskusji udział wzięli: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie – Łukasz Moskal, Urząd Marszałkowski – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach – Magdalena Głowacka-Ostrowska, Krakowski Park Technologiczny – Wojciech Przybylski, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – Michał Pukacz, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Wioletta Jończyk, Polska Agencja Inwestycji i Handlu – Leszek Kołodziejczyk. Równolegle odbywały się zajęcia z zakresu wypełniania: wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz formularzy pomocy de minimis. Pierwszy dzień zakończył występ Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna „eM Band”.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od panelu dyskusyjnego „Wsparcie HR”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. O problemach związanych z zatrudnianiem osób oraz o korzyściach jakie można uzyskać zatrudniając osoby niepełnosprawne rozmawiali m.in. przedstawiciele Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Straży Granicznej. Dodatkowo swoim doświadczeniem w obszarze HR podzielił się Pan Piotr Skotnicki z firmy ASPLANT – SKOTNICCY S.J. Jednocześnie przedstawiciele Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej – Katarzyna Loska-Szafrańska, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Łukasz Kasprzyk i Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie – Łukasz Michael dyskutowali o przedsiębiorczości społecznej.

Niemniej interesującymi elementami wydarzenia były: merytoryczne zajęcia warsztatowe „Utrzymanie i motywowanie pracowników” poprowadzone przez Panią Małgorzatę Domagała z Fundacji POLPROM oraz GRYWALIZACJA – nowatorskie narzędzie szkoleniowe pracowników, gdzie podczas sesji treningowej przeprowadzonej przez Pana Michała Obszarskiego, uczestnicy ćwiczyli komunikację, integrację, negocjacje.

Na zakończenie III edycji Jaworznickiego Dnia dla Biznesu wręczono statuetki dla zwycięzców konkursu dla przedsiębiorców:

  • Empatia w biznesie – RISER sp. z o.o.

  • Kobieta w biznesie – ZPHU BA-JA s.c. Danuta Janicka, Wiesława Babula

  • Dobry start – Centrum szkoleniowe PALETA DIET Patrycja Kłósek

  • Lider współpracy z PUP – Grupa Biuro-LAND sp. z o.o. sp.k.

Zwieńczeniem III Jaworznickiego Dnia dla Biznesu był występ kwartetu Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna „Archetti”.

Wydarzenie zgromadziło ok. 150 uczestników z instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy w trakcie Jaworznickiego Dnia dla Biznesu mogli skorzystać w strefie informacyjnej z porad specjalistów z: Urzędu Marszałkowskiego – Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Jaworznie, Urzędu Skarbowego w Jaworznie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Miejski w Jaworznie, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Jaworznicka Izba Gospodarcza. Partnerami były: Powiatowe Urzędy Pracy z Chrzanowa, Olkusza, Oświęcimia i Mysłowic oraz Jaworzno BIZNESMixer.

Foto: um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top