Z miasta

Złota statuetka w naszych rękach!

Po raz trzeci Jaworznicki Urząd Pracy otrzymał tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych.

Złotą statuetkę odebrał Pan Łukasz Curyło – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie podczas uroczystej Gali konkursu, która odbyła się 16 października 2019 r. w Warszawie.

„Lider Aktywizacji Osób Młodych 2019” to ogólnopolski konkurs realizowany przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy i niestandardowe rozwiązania wspierające wejście osób młodych na rynek pracy.

Jaworznicki Urząd Pracy został szczególnie wyróżniony spośród nagrodzonych – otrzymał złotą statuetkę lidera! Takie wyróżnienie otrzymały tylko dwa urzędy pracy w Polsce – w Jaworznie i Gdańsku.

Uroczyste wręczenie nagród towarzyszyło konferencji „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”, którą honorowym patronatem objęła Pani Bożena Borys-Szopa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach panelu dyskusyjnego rozmawiano o obszarach współpracy szkół i instytucji rynku pracy z pracodawcami. Prelegentami byli realizatorzy innowacji społecznych i niestandardowych praktyk. Spotkanie stworzyło warunki do dyskusji o skutecznym przejściu młodzieży z systemu edukacji do zatrudnienia. Dodatkowo poruszano kwestie utrzymania aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Najnowsze

To Top