Z miasta

Nowoczesne konsultacje

W lipcu br. Miasto Jaworzno zadeklarowało udział w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych i dotacji celowej, którego celem jest wzmocnienie konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego. Działaniami zostanie objęty Pszczelnik, który czeka na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i którego potencjał – nie tylko mieszkaniowy – jest wciąż niewykorzystany.

Miasto ma do zaoferowania najwięcej wtedy, gdy wszyscy je współtworzą. Dlatego tak ważny jest głos Mieszkańców podczas pracy nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku osiedla Pszczelnik odbędą się kompleksowe i nowoczesne konsultacje społeczne, i to dzięki wsparciu zewnętrznemu. W ramach projektu „Szkoła Świadomego planowania przestrzennego 2.0” gmina otrzyma grant finansowy w wysokości do 35 tys. zł. Średnio przyznawane są one w wysokości ok. 20 tys. zł. Pieniądze te pozwolą na zorganizowanie pogłębionych konsultacji społecznych. Grantodawca opracuje Indywidualny Plan Konsultacji i to z niego wyniknie suma, która trafi na ten cel do Jaworzna. W pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie podpisana umowa o grant. Konsultacje będą prowadzone co najmniej 3 technikami, w tym jedną internetową.

Grantodawcą jest Konsorcjum 3 podmiotów – Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, Delta Partner z Cieszyna i PA NOVA z Gliwic. Będzie on pełnić rolę doradczą i spierającą, a 3 pracowników Urzędu Miejskiego zostało już przeszkolonych w temacie konsultacji.

– Udział w tym projekcie powinien zaowocować wzmocnieniem wpływu Mieszkańców Pszczelnika na ustalenie planu zagospodarowania przestrzennego, podniesieniem kompetencji i przećwiczeniem umiejętności urzędników przydatnych w prowadzeniu konsultacji społecznych. Rozpoznając dokładne potrzeby miejsca będziemy mogli je wykorzystać w innych działaniach gminy. Wierzymy, że przez ten projekt wzmocnimy więzi społeczne i poczucie sprawczości mieszkańców Pszczelnika oraz rozbudzimy potencjał mieszkaniowy osiedla, które choć znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, nie cieszy się większym zainteresowaniem jako miejsce do zamieszkania – mówi Paweł Bednarek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju i polityki planistycznej. Równocześnie Pełnomocnik podkreśla, iż zdaniem Prezydenta Miasta Pawła Silberta – konsultacje powinny przebiegać w ten sposób, że jeśli w ich wyniku zostanie podjęta decyzja – na przykład – o zagospodarowaniu części terenu, to jedynie w wypadku iż lokalna społeczność będzie o wytworzoną przez Miasto przestrzeń dbała, nie oczekując finansowania jej utrzymania wyłącznie przez Urząd Miasta.

„Szkoła Świadomego planowania przestrzennego 2.0” to projekt mający na celu wzmacnianie i pogłębianie konsultacji społecznych w procesach planistycznych, zapewniać narzędziowe i kompetencyjne wsparcie pracowników jednostek samorządu terytorialnego przy prowadzeniu procesów konsultacyjnych oraz zwiększanie zaangażowania mieszkańców w planowanie przestrzenne i rozwój gminy. Całość projektu jest współfinansowana ze środków unijnych oraz dotacji celowej. Gmina nie potrzebuje wkładu własnego, by wziąć udział w projekcie. Dzięki temu jaworzniccy urzędnicy będą mogli przeprowadzić kompleksowe konsultacje bez ponoszenia kosztów po stronie gminy. W ten sposób gmina nie tylko zrealizuje zadanie objęte projektem, lecz także zostanie wyposażona w narzędzia i umiejętności przydatne w przyszłości podczas organizowania konsultacji społecznych oraz z zakresu promocji miasta.

Szczegóły umowy „o grant” i harmonogram konsultacji będzie znany w najbliższych miesiącach.

Najnowsze

To Top