Biznes - inwestycje

Ruszyła pierwsza edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Fot. Tomasz Żak / UMWS

W tym roku mieszkańcy województwa śląskiego po raz pierwszy mogą wspólnie decydować o tym, na co przeznaczona zostanie część środków finansowych pochodzących z budżetu Obywatelskiego. Dla obywateli całego regionu, w tym także Jaworzna, to doskonała okazja do realizacji większych projektów, wykraczających poza granice jednego miasta. Już w listopadzie rusza głosowanie.

W pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do puli na projekty zgłoszone przez mieszkańców trafiło w sumie 10 milionów złotych. Cała ta kwota podzielona została na zadania ogólnowojewódzkie (25% środków) oraz podregionalne (75%). Województwo zostało podzielone na siedem podregionów. Jaworzno trafiło do podokręgu nr 7 razem z Sosnowcem, Dąbrową Górniczą oraz powiatami będzińskim i zawierciańskim. Warto dodać, że przypadku zadań podregionalnych wysokość dostępnych środków uzależniona jest od liczby mieszkańców. Podregionowi obejmującemu Jaworzno przypadło tym samym 15% środków, czyli 1 125 000 złotych. – Na niższych szczeblach samorządu budżet obywatelski sprawdza się od lat, chcemy stworzyć przestrzeń dla tego rozwiązania również w skali województwa. Chcemy wspólnie edukować i wspierać, ale też dzielić się środkami i uczyć od mieszkańców, bo dla nas to również lekcja – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

Projekty po weryfikacji

W lipcu mieszkańcy mogli składać propozycje zadań do realizacji w ramach MBO. W sumie pojawiły się 134 propozycje, które następnie były weryfikowane merytorycznie przez urzędników z Urzędu Marszałkowskiego. Sprawdzano przede wszystkim zgodność propozycji z obowiązującymi przepisami prawa, z kompetencjami i zadaniami Województwa, możliwość realizacji oraz realność planowanych wydatków. Ostatecznie przez sito weryfikacji przeszło 85 projektów, które trafią pod głosowanie mieszkańców.

W puli wojewódzkiej znalazło się w sumie 17 projektów. Wśród nich są m.in. propozycje koncertów, warsztatów, wydarzeń sportowych, działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu różnych grup mieszkańców, a także kilka propozycji inwestycyjnych – m.in. modernizacji lub rozbudowy infrastruktury wojewódzkich szpitali, szkół, jednostek kulturalnych.

W podregionie „jaworznickim” na listę projektów dopuszczonych do głosowania trafiło łącznie 14 projektów. Cztery ze zgłoszonych projektów ponadregionalnych dotyczą zadań do realizacji częściowo w naszym mieście. Co ciekawe każde z nich dotyczy innej sfery życia – od służby zdrowia, przez rekreację aż po edukację. Pierwsza propozycja dotycząca Jaworzna nosi nazwę „Festiwal Zdrowia i Rekreacji”. Wnioskodawcy chcą przeznaczyć na to zadanie 562 500 zł. Całość miałaby polegać na organizacji na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku festiwalu rekreacyjnego skierowanego do mieszkańców Jaworzna i Sosnowca. Kolejny projekt nosi nazwę „BO życie jest w naszych rękach” i miałby kosztować 342 000 zł. Ideą zadania jest doposażenie w defibrylatory miejscowości na terenie powiatu zawierciańskiego oraz Jaworzna. Umieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych pozwoliłoby na szybką reakcję w razie zaistnienia zagrażającej życiu sytuacji. Zadanie polegałoby na zainstalowaniu defibrylatorów, przeprowadzeniu szkolenia i stworzeniu ogólnodostępnej Mapy Defibrylatorów na terenie dwóch powiatów, w połączeniu z akcją profilaktyczną polegającą na zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie własnego zdrowia i życia. Kolejny wnioskodawca zgłosił zadanie pod nazwą „Impreza 100lecia – Piknik sportowo – festiwalowy!”, które wycenił na 560 000 zł. Piknik sportowo – festiwalowy przeznaczony miałby być dla całych rodzin. Dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy. Dla kibiców mecz piłki nożnej na najwyższym ekstraklasowym poziomie, którego w regionie brakuje. Ostatni ze zgłoszonych projektów dotyczy sfery edukacji i nosi nazwę „Fizyka po prostu” – Wykłady Feynmana dla uczniów z Jaworzna i Zawiercia. W ramach tego projektu 42 szkoły z Jaworzna i powiatu zawierciańskiego zostałyby doposażone w podręczniki z wykładami i ćwiczenia uzupełniające, jednego z najwybitniejszych fizyków, laureata nagrody Nobla – Richarda Feynmana. Dodatkowo zaplanowano szkolenie i warsztaty dla kadry pedagogicznej z przedmiotowych placówek oświatowych. Szacunkowy koszt tego zadania do 55 260 zł.

Pora na głosowanie

Końcem października w urzędzie trwała jeszcze procedura odwoławcza, ale już 12 listopada powinno ruszyć głosowanie. – Po raz pierwszy przyjmujemy wnioski do budżetu obywatelskiego z poziomu województwa. Ostatecznie głosowanie na wszystkie wybrane projekty rozpocznie się 12 listopada i potrwa do 30 listopada. Głosować może każdy mieszkaniec województwa śląskiego – wyjaśnia Ksymena Szymczuk-Zawada, kierowniczka referatu budżetu obywatelskiego w Urzędzie Marszałkowskim.

I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wystartowała 10 czerwca. Latem w poszczególnych powiatach – w tym także w Jaworznie – trwały spotkania informacyjne. Od 1 do 26 lipca mieszkańcy mogli składać propozycje zadań. Samo głosowanie nad projektami odbywać się będzie w dniach od 12 do 30 listopada 2019 roku, natomiast do 31 grudnia poznamy listę zadań wybranych do zrealizowania w kolejnym roku.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 21-2019

Najnowsze

To Top