Edukacja

Trwają konsultacje w sprawie szkół

Przed kilkoma dniami po mieście zaczęła krążyć informacja o planach rzekomej likwidacji kilku jaworznickich szkół. Temat budzi spore emocje wśród mieszkańców, a szczególnie uczniów i rodziców. Jak przyznają urzędnicy, faktycznie pewne zmiany w jaworznickiej oświacie są planowane, ale w chwili obecnej trwają dopiero konsultacje na ten temat.

Zmiany demograficzne, wysokie koszty utrzymania niektórych budynków szkolnych i konieczność dostosowania ich do wymogów ustawowych, to tylko niektóre problemy, z jakimi boryka się system oświaty w całym kraju. Samorządy szukają wariantów, które rozwiązałyby te problemy i przy okazji okazały się jak najmniej kłopotliwe dla uczniów i nauczycieli. Także w Jaworznie władze miasta szukają sposobu na usprawnienie funkcjonowania systemu szkół i przedszkoli, a także dostosowanie siatki do zmieniających się realiów demograficznych.

Od kilku dni Urząd Miejski prowadzi konsultacje na temat reorganizacji w jaworznickiej oświacie. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele miasta spotkali się z dyrektorami poszczególnych placówek. Aktualnie trwają spotkania z Radami Rodziców, Radami Pedagogicznymi, Oświatowymi Związkami Zawodowymi oraz środowiskiem szkolnym. – Planowane zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do zmieniających się wymogów rynku oraz powstrzymanie ewentualnej redukcji zatrudnienia, która wiązać się będzie z pogarszającą się sytuacją demograficzną – informuje urząd miejski w Jaworznie. Informacje o planowanych zmianach, chociaż ich szczegóły nie są jeszcze w pełni znane, wywołały spory opór. Rodzice i uczniowie z niektórych placówek zapowiadają protesty, powstają też petycje skierowane do władz miasta.

Zmiany miałyby dotyczyć pięciu szkół podstawowych – nr 2, 7, 9, 10 i 15, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. – Zmiany mają obejmować m.in. przeniesienie kształcenia pomiędzy wybranymi placówkami. Zaplanowano również uruchomienie nowego Przedszkola Miejskiego nr 8 w obecnym budynku Szkoły Podstawowej nr 9 oraz założenie Szkoły Branżowej II stopnia – informują urzędnicy. Swoją lokalizację zmienić miałoby m.in. II Liceum Ogólnokształcące, którego siedziba trafić ma do budynku, gdzie mieści się obecnie III LO. Uczniowie tej placówki na środę zapowiadają protest przed budynkiem liceum. Radni opozycyjni zwrócili się z kolei o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miejskiej poświęconej właśnie zmianom w oświacie.

Urzędnicy przekonują, że zmiany są konieczne, ale chcą je przeprowadzić w miarę bezboleśnie. – Zapewniona będzie też możliwość przeniesienia całych oddziałów w niezmienionym składzie osobowym. Oznacza to, że uczniowie, którzy dotychczas zżyli się ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy będą mogli kontynuować naukę w nowym miejscu w tym samym składzie, łącznie ze swoim dotychczasowym nauczycielem – zapewniają. Zmiany także miałby pozwolić na uniknięcie redukcji zatrudnienia wśród kadry oświatowej.

Na razie nie zapadły żadne ostateczne decyzje, za wcześnie więc mówić o tym, czy któreś placówki zostaną zlikwidowane. Wypada mieć nadzieję, że wspólne konsultacje miasta z mieszkańcami i przedstawicielami wszystkich stron pozwolą dojść do sensownych wniosków i kompromisu, a także sprawić by ewentualne zmiany były do przyjęcia dla wszystkich.

Najnowsze

To Top