Bezpieczeństwo

Wspólnie przeciw narkotykom

Jak rozpoznać narkotyk lub przedmiot wykorzystywany do jego zażywania? Na te pytania odpowiadali podczas wtorkowego spotkania policjanci z jaworznickiej jednostki i Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.

Dzięki współpracy z władzami miasta, pedagodzy i higienistki podczas szkolenia na własne oczy zobaczyli substancje do złudzenia przypominające środki odurzające. Walizki edukacyjne pomogły zwiększyć świadomość osób dorosłych w zakresie istniejących zagrożeń w postaci środków odurzających.

Niebezpieczeństwo zażywania tzw. dopalaczy wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. Sprzedawane w postaci tabletek, proszków, mieszanin ziół, w postaci suszu, kadzidełek, naklejek tzw. „tatuaży”, opakowane w kolorowe, atrakcyjnie wyglądające papierki, nadające im „niewinny” wygląd. Funkcjonariuszka jaworznickiej policji młodsza aspirant Monika Śliwińska wraz z panią Barbarą Obertyn Dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie przekazały słuchaczom niezbędne informacje dotyczące zażywania środków odurzających, ich konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych. Słuchacze mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu problematyki narkotykowej, ale przede wszystkim uczyli się, jak mogą udzielić wsparcia i pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Policjantka zademonstrowała przedmioty będące na wyposażeniu walizki demonstracyjnej. Piłeczki, breloki, baterie, kolorowe pudełka to przedmioty, które młodzi ludzie mogą posiadać w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Biorący udział w zajęciach sami mówili, że nie mieli świadomości, na jaką skalę rośnie problem uzależnień wśród nieletnich i jakie przedmioty mogą służyć do ich ukrywania.

Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, nauka asertywności poprzez budowanie wartości dziecka, życzliwość, akceptacja, codzienny kontakt i poświęcony czas na rozmowy o problemach i zainteresowaniach sprawami dziecka – zdecydowanie pomogą uchronić je przed kontaktem z dopalaczami, które mogą stwarzać zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Obecna na miejscu pani Krystyna Bojęś z Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie podziękowała twórcom projektu pn. „Rozpoznaj, Reaguj, Pomóż” pani młodszej aspirant Monice Śliwińskiej i pani Dyrektor Barbarze Obertyn za wkład i poświęcenie przy tworzeniu projektu z walizkami edukacyjnymi.

Źródło: KMP w Jaworznie

Najnowsze

To Top