Bezpieczeństwo

Cyberprzemocy mówię nie!

We wtorek w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie. Blisko 400 uczestników wydarzenia wysłuchało wystąpień policjantów, pracowników naukowych, pedagogów i przedstawicieli magistratu miejskiego.

W debacie udział wzięli policjanci, pracownicy naukowi, przedstawiciele jaworznickiego magistratu, nauczyciele, pedagodzy, studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W imieniu organizatorów wszystkich zgromadzonych przywitał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie podinsp. Jacek Sowa. Głos zabrał również szef jaworznickich policjant mł. insp. Krzysztof Gałuszka, który zachęcił uczestników wydarzenia do czynnego brania udziału w debacie.

Otwierająca debatę Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie pani Barbara Obertyn mówiła o życiu bez smartfona i internetu. Podkreślała, jak ważne jest dostrzeżenie szerokiej skali tego problemu. Reprezentujący Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z Poznania dr Maciej Paluch wygłosił bardzo ciekawy i pouczający wykład na temat relacji międzyludzkich w erze cyfrowej. Zawarte w nim trafne spostrzeżenia odnoszące się do dzisiejszych czasów zrobiły ogromne wrażenie na słuchaczach.

Policjant z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach asp. sztab. Piotr Chełmiński przedstawił analizę dotyczącą przestępstw popełnianych za pomocą Internetu. Mówił też o bezpieczeństwie młodzieży i zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać surfując w sieci.

Źródło: KMP w Jaworznie

Najnowsze

To Top