Polecamy

Radni przyjęli nowe stawki podatków

W Jaworznie od lat udawało się utrzymać niskie podatki, a podwyżki ich stawek zdarzały się niezwykle rzadko. Rosnące szybko koszty i zmniejszające się wpływy w wielu miastach zmuszają jednak do analizy sytuacji budżetowej i szukania nowych rozwiązań. Tak stało się także w naszym mieście, a radni musieli podjąć trudną, aczkolwiek konieczną decyzję o podwyższeniu stawek podatkowych na 2020 rok.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej jeden z najważniejszych punktów obrad dotyczył zmiany stawek podatków od nieruchomości i środków transportu. Gmina od lat świadomie utrzymywała stawki podatkowe na niskim poziomie. Nowe obciążenia i realizacja zadań oraz programów uzyskujących dużą akceptację społeczną wymagają jednak dorównania stawek do tych określonych przez Ministerstwo Finansów. Po analizie wieloletnich prognoz finansowych, aby Jaworzno mogło wypełnić rygorystyczne wskaźniki i sprostać rosnącym koszty wielu usług, inwestycji, utrzymania infrastruktury i oświaty, zdecydowano o podwyższeniu stawek podatkowych na 2020 rok.

Podwyżka po latach

Gmina po raz pierwszy od ponad 6 lat zdecydowała się na taki krok. Nowe stawki konsultowano z przedsiębiorcami, którzy najmocniej je odczują. Jaworznicka Izba Gospodarcza przyjęła projekt uchwały do wiadomości i wyraziła zrozumienie wobec konieczności podwyższania stawek podatkowych ze względu na trudną sytuację finansową samorządu. Projekty zostały również skonsultowane z „NSZZ Solidarność” Miasta Jaworzna, którego zarząd przyjął do wiadomości zgłoszone propozycje.

Podczas czwartkowej sesji radni musieli zdecydować, czy propozycja podwyżki i nowe stawki są konieczne. Dyskusja zresztą była burzliwa, wszyscy jednak zdawali sobie sprawę z tego, że miejski budżet nie jest z gumy, a brak decyzji utrudni sprawne funkcjonowanie miasta. – Zasady określone w ustawie o finansach publicznych narzucają maksymalizację dochodów bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Gmina od wielu lat utrzymywała stawki na poziomie niższym, rezygnując jednocześnie z bieżących wpływów, gdy tymczasem ustawodawca systematycznie je waloryzuje, corocznie o wskaźnik inflacji. Przyjęcie stawek na poziomie zaproponowanym oznacza dodatkowy, większy wpływ środków do budżetu o 7 920 609 zł, niż gdyby stawki zostały utrzymane na poziomie dotychczasowym – wyjaśniała w uzasadnieniu projektu Magdalena Mistarz, Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego.

Ostatecznie większością głosów projekt został zaakceptowany i przyjęty. Jak słusznie zauważył radny Maciej Stanek, czasami władze miasta muszą mieć odwagę, by podejmować trudne i niepopularne decyzje, które jednak są konieczne dla dobra miasta. I tak właśnie było w tym przypadku. Dotychczasowe bardzo niskie stawki nie były do utrzymania. Tymczasem przyjęcie stawek na zaproponowanym poziomie w górnej części widełek podatkowych, oznacza dodatkowy, większy wpływ środków do budżetu o blisko 8 mln zł. Tym samym od nowego roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości – dotychczas za 1 m2 mieszkańcy płacili 0,24 zł, teraz będzie to kwota 0,50 zł. Pozostałe podatki od gruntów i budynków wzrosną średnio od 6 do blisko 23 procent.

Ulgi dla mieszkańców

Cały czas aktualne pozostają ulgi w podatkach lokalnych, zachęcające do budowania domów w Jaworznie. Mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny jednorodzinny tj. budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Takie zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych jednorodzinnych zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Jak informuje urząd miejski, z takiej ulgi korzysta ponad 650 mieszkańców.

Wymiar podatku od środków transportowych, które dotyczą stosunkowo niewielkiej grupy jaworznian, także podległ niewielkim wahaniom. Podwyższenie stawek mieści się w przedziale od 9 do 50 procent. Obecnie opodatkowanych jest około 720 pojazdów. Co ważne, radni przewidzieli też pewne ulgi. Mogą z nich skorzystać właściciele pojazdów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym w tym: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Podobne decyzje polegające na dorównaniu do górnych stawek określonych przez Ministerstwo Finansów, to w ostatnich latach powszechna praktyka w samorządach. Tylko w ten sposób gminy mogą poprawić swoją sytuację budżetową i realizować bieżące zadania. Podwyżki wprowadzone w Jaworznie, na tle innych samorządów zdają się i tak być całkiem rozsądne, a ich dotkliwość powinna być stosunkowo niewielka dla mieszkańców.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 23-2019

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji: tutaj

 

Najnowsze

To Top