Z miasta

Nasz kolejny człowiek dla województwa

fot. UM Jaworzno

Tadeusz Dębecki, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, będzie reprezentował nasz subregion subregionu w pracach Zespołu ds. realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Nasz geodeta powiatowy, Tadeusz Dębecki, został uznany przez Marszałka Województwa Śląskiego, i na jego zaproszenie będzie reprezentował nasz subregion podczas prac zespołu realizującego zadania geodezyjne i kartograficzne, finansowane ze środków unijnych w nadchodzącej perspektywie finansowej.

Pod koniec listopada Prezydent Miasta, Paweł Silbert, otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pismo z zaproszeniem naszego Geodety Powiatowego do prac zespołu. Pełnomocnik Prezydenta ds. rozwoju i polityki planistycznej, Paweł Bednarek, przychylnie wypowiada się o powołaniu Dębeckiego do realizacji wspomnianych zadań. – Ostatnie lata potwierdziły, jak wiele udało się osiągnąć dzięki środkom unijnym przeznaczonym na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. Nasze miasto od lat skutecznie sięga po środki zewnętrzne, więc nie dziwi mnie że pracownik naszego urzędu został zaproszony do pracy w zespole. Jestem przekonany, że Tadeusz Dębecki dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie godnie reprezentować nasz subregion z korzyścią dla województwa. Warto też mieć na uwadze, że pojawiają się nowe wyzwania w rozdziale i rozliczaniu dotacji – wiele ofert (także w geodezji) przekracza dziś wartość wyjściową i grono osób zajmujących się tą kwestią winno pochylić się nad tym, jak zrekompensować gminom i powiatom wzrost kosztów, albo też pozwolić na ewentualne odstąpienie od realizacji zdania – komentuje Paweł Bednarek.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 24-2019

 

Najnowsze

To Top