Biznes - inwestycje

Marszałkowski Budżet Obywatelski rozstrzygnięty

Znamy już wyniki I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie na zgłoszone projekty oddano niemal 24 tysiące głosów.

W tym roku po raz pierwszy władze województwa śląskiego oddały głos w ręce mieszkańców i pozwoliły zdecydować, na co przeznaczona zostanie część środków z regionalnego budżetu. Tym razem do rozdysponowania było 10 milionów złotych. Od lipca mieszkańcy mogli składać propozycje zadań, natomiast w listopadzie drogą elektroniczną wskazywali te spośród zgłoszonych projektów, które w ich ocenie są najciekawsze i najpotrzebniejsze. W sumie do wyboru była aż 85 zadań podzielonych na poszczególne pule – wojewódzką i siedem pul podregionalnych.

Sama frekwencja niestety nie była zbyt imponująca – w sumie oddano 23 683 ważnych głosów, co biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w naszym regionie, jest liczbą stosunkowo niewielką. Warto jednak pamiętać, że to dopiero pierwsza edycja MBO, a idea projektu jeszcze nie zdążyła się przebić do szerszej świadomości. Podobnie trudne początki miały miejskie budżety obywatelskie, a z czasem stały się przecież ważnym elementem i przejawem lokalnej demokracji. Dobra promocja i zaangażowanie lokalnych działaczy powinny sprawić, że w kolejnych edycjach Marszałkowski Budżet Obywatelski cieszyć się będzie stale rosnącym zainteresowaniem.

Na podstawie głosów oddanych przez mieszkańców utworzono listę rankingową, dzięki której wyłoniono projekty do wykonania. Zgodnie z regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji są przeznaczane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danej puli. W sytuacji, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględniane zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w ramach danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Środki niewykorzystane w danej puli nie będą przesuwane na zadania z innych pul.

W sumie w całym województwie do realizacji mieszkańcy wybrali łącznie 43 zadania na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych. W ramach głównej puli wojewódzkiej ostatecznie zrealizowane zostaną cztery zadania o wartości 2 443 580 zł. Najwięcej głosów (2996) otrzymał projekt budowy wolier dla panter śnieżnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Poza tym mieszkańcy województwa do realizacji wybrali tez takie zadania jak: „Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej” (1992 głosy), „Pociąg do Kultury”, czyli tańsze przejazdy Kolejami Śląskimi dla uczestników imprez kulturalnych w regionie (1165 głosów) oraz „Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim” (1154 głosy).

Jeżeli chodzi o zadania podregionalne, to w okręgu „jaworznickim”, obejmującym także Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą oraz powiaty będziński i zawierciański, pod głosowanie poddano 14 projektów. Ostatecznie mieszkańcy zdecydowali, że zrealizowane zostanie pięć z nich za łączną kwotę 1 120 200 zł.

Niestety w głosowaniu przepadła większość projektów, które dotyczyły naszego miasta. Tylko jeden ze zwycięskiej piątki związany jest bezpośrednio z Jaworznem.

Chodzi tutaj o zadanie „BO życie jest w naszych rękach”, które otrzymało 670 głosów. W ramach tego projektu za 342 000 zł zakupione zostaną specjalne defibrylatory, które trafią do Jaworzna i miejscowości w powiecie zawierciański. Defibrylatory powinny znajdować się w miejscach ogólnodostępnych. Umieszczenie ich w miejscach publicznych pozwoliłoby na szybką reakcję w razie zaistnienia zagrażającej życiu sytuacji. Oprócz instalacji urządzeń, w ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia, a także stworzona zostanie ogólnodostępna Mapy Defibrylatorów.

W jaworznickim podregionie najwięcej głosów – 2638 – otrzymał projekt rozbudowy parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu. Poza tym jeszcze zrealizowane zostaną zadania: „Bezpieczne wody Zagłębia” (1193 głosy), „Doposażenie Szkolnej Orkiestry Dętej „Allegretto” z Rogoźnika. Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia” (817 głosów) oraz „Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego” (790 głosów).

Wybrane i zatwierdzone do realizacji zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa w przyszłym roku. – Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – uczestnicząc w spotkaniach informacyjnych, zgłaszając zadania lub głosując. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji, której początek planowany jest na przełom lutego i marca 2020 roku – mówią urzędnicy pracujący nad MBO.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 25-2019

 

Najnowsze

To Top