Z miasta

„Organistówka” po nowemu. Jaworzno z dofinansowaniem na Centrum Usług Społecznych

Centrum miasta zyska kolejny nowy budynek, który służyć będzie mieszkańcom. We wtorek (14 stycznia) podpisana została umowa na dofinansowanie projektu budowy Centrum Usług Społecznych w Jaworznie.

Budynek dawnej Organistówki u zbiegu ulic Sławkowskiej i św. Wojciecha dawno już popadł w ruinę i swoim wyglądem szpeci całą okolicę. Trudno uwierzyć, że tak blisko rynku ostał się budynek w tak złym stanie. W przeszłości próbowano podejmować próby jego remontu, ale ostatecznie zawsze kończyły się fiaskiem. Miasto planowało przebudowę, ale koszty i czas wykonania uniemożliwiały wykonanie prac. Teraz dzięki wsparciu środków unijnych nareszcie ulegnie to zmianie. W poniedziałek na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali się dokonać korekty w uchwale budżetowej na bieżący rok. – Idziemy do państwa z przesłaniem i prośbą, żeby zaakceptować ten projekt, bo daje on nam szanse na zwiększenie finansowania i to bardzo znaczące. Pomysł jest bardzo warty realizacji – zachęcał radnych prezydent Paweł Silbert.

Dzięki akceptacji rajców miejskich już we wtorek prezydent Paweł Silbert mógł razem z wicemarszałkiem województwa śląskiego Dariuszem Starzyckim podpisać umowę o dofinansowanie całego projektu. W ramach zadania została zaplanowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na Centrum Usług Społecznych. Na parterze budynku oraz I i II piętrze zaprojektowano m.in. sale wielofunkcyjne, pomieszczenia socjalne, techniczne, gospodarcze. Przewidziano możliwość wydzielenia poszczególnych kondygnacji w przypadku różnych godzin funkcjonowania poszczególnych segmentów Centrum. Projektowany budynek wyposażony będzie oczywiście w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, sanitarną centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, wentylację mechaniczną. Budynek przejdzie gruntowną termomodernizację, zostanie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Centrum Usług Społecznych realizowane mają być usługi dla lokalnej społeczności, szczególnie z obszarów objętych programem rewitalizacji. Planowany do adaptacji budynek będzie przeznaczony na potrzeby realizowania działań społecznych, gromadząc wszystkie usługi społeczne obecnie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz nowe usługi, celem objęcia wszystkich grup docelowych.

Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki powiązaniu z projektem dofinansowywanym z EFS „Wsparcie na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego osób z terenu Miasta Jaworzna”.

Najnowsze

To Top