Bezpieczeństwo

Jaworzno bezpiecznym miastem

Jaworzniccy policjanci w piątek (24 stycznia) podsumowali kolejny rok swojej działalności. Po raz kolejny potwierdza się, że Jaworzno w rankingach bezpieczeństwa znajduje się w ścisłej czołówce, a do poważnych przestępstw dochodzi tutaj tylko sporadycznie.

W Jaworznie od lat żyje się stosunkowo bezpiecznie i nie jest to tylko subiektywne odczucie ze strony mieszkańców, ale też znajduje potwierdzenie w statystykach. W porównaniu do okolicznych miast jaworznianie doświadczają mniej poważnych przestępstw, a na drogach przydarza się mniej wypadków, o czym świadczą policyjne dane.

Bezpieczeństwo w statystyce

Główny Urząd statystyczny regularnie publikuje dane dotyczące ilości przestępstw popełnianych w poszczególnych miejscowościach. Jak się okazuje, biorąc pod uwagę 20 największych miast w województwie śląskim, Jaworzno znalazło się na drugim miejscu pod względem bezpieczeństwa i zostało wyprzedzone tylko przez Piekary Śląskie. Według danych GUS w Jaworznie współczynnik przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych przez Policję na 1000 mieszkańców wynosi zaledwie 0,45. Dla porównania Jastrzębie-Zdrój, które zostało uznane za najbardziej niebezpieczne miasto w regionie, ma ten współczynnik na poziomie 1,91. Znajduje to odzwierciedlenie w policyjnych statystykach.

W miniony piątek (24 stycznia) policjanci z Jaworzna podczas specjalnej narady przedstawili efekty prac policji w 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział Monika Bryl, zastępca prezydenta miasta, inspektor Mariusz Krzystyniak zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, młodszy inspektor Krzysztof Gałuszka, Komendant Miejski Policji w Jaworznie, Jacek Nowicki, prokurator Rejonowy oraz przedstawiciele służb mundurowych i wszystkich pionów organizacyjnych miejscowej komendy. Komendant jaworznickiej policji podziękował za zaangażowanie i wytężoną pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy. Policja w różnego rodzaju badaniach opinii publicznej zyskuje wysokie oceny, co jak zauważa komendant – to zarówno powód do dumy, jak i motywacja do dalszej wytężonej pracy.

Naczelnicy wszystkich policyjnych pionów dokładnie omówili efekty pracy policjantów. Okazuje się, że ubiegły rok był w Jaworznie czasem zwiększonego bezpieczeństwa i bardzo wysokiej skuteczności działań mundurowych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców w 2019 roku czuwało 181 policjantów i 7 funkcjonariuszy kontaktowych, a ich pracę organizowało 17 osób zatrudnionych w korpusie służby cywilnej. – Jestem dumny, że mam taki zespół i wspólnie możemy realizować kolejne cele. Wszystko po to, aby mieszkańcy naszego miasta czuli się bezpiecznie. To nie jest sukces jaworznickiej policji samej w sobie, ale to jest sukces całego miasta – podkreśla komendant Krzysztof Gałuszka.

Pod względem statystyk policjanci z Jaworzna wypadają całkiem dobrze i coraz lepiej radzą sobie w walce z przestępczością. W sumie w 2019 roku w mieście doszło do 10 bójek i pobić, 155 kradzieży, 224 kradzieży z włamaniem, 10 rozbojów, zgłoszono 112 uszkodzeń rzeczy, 23 uszczerbków na zdrowiu oraz 5 kradzieży pojazdów. Policjanci, dzięki dużemu wsparciu mieszkańców, byli skuteczni w poszukiwaniu zaginionych. W 2019 roku wpłynęły 42 zgłoszenia o zaginięciach i wszystkie udało się rozwiązać. W sumie wszczęto 293 sprawy poszukiwawcze, a zakończyć udało się 275. Dodatkowo policjanci zatrzymali lub ustalili miejsce pobytu 29 osób, poszukiwanych przez inne jednostki. W porównaniu z 2018 rokiem zdecydowanie spadła ilość bójek i kradzieży, więcej za to było niestety włamań. Jeżeli chodzi o przestępstwa związane z narkotykami, to policjanci wykryli następujące ilości środków odurzających: 881 gramów marihuany i 75 krzewów konopi, 4267,1 grama amfetaminy, 2,6 grama MDMA, 3 i pół sztuki tabletek ecstazy oraz 1,9 grama kokainy.

Także jaworznickie drogi uchodzą za wyjątkowo bezpieczne i faktycznie do wypadków dochodzi na nich stosunkowo rzadko. W 2019 roku w Jaworznie doszło do 28 wypadków drogowych, a w ich wyniku rannych zostało 31 osób. Nieco więcej było kolizji, których było 850. Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano na ulicach Grunwaldzkiej (120), Krakowskiej (83) oraz Jana Pawła II (42). Policjanci prowadzili aktywne działania skierowane przeciwko kierowcom prowadzącym pojazdy pod wpływem alkoholu. W sumie przebadano 53 984 osoby, wykryto 170 nietrzeźwych osób, w tym 124 w ruchu drogowym.

Współpraca się opłaca

Na to, że Jaworzno jest tak bezpiecznym miastem, składa się wiele elementów. Oczywiście kluczowi są mieszkańcy, którzy sami dbają o swoje najbliższe otoczenie i nie wahają się zgłaszać przestępstw służbom. Bardzo dobrze w Jaworznie układa się współpraca na linii miasto – służby mundurowe, co podczas piątkowego spotkania zgodnie podkreślał zarówno komendant Krzysztof Gałuszka, jak i reprezentująca miasto – zastępca prezydenta Monika Bryl. W ubiegłym roku Jaworzno przeznaczyło na dofinansowanie działań policjantów około 700 tysięcy złotych. Środki te były przeznaczone m.in. na dodatkowe patrole mundurowych. Urząd Miejski sfinansował także zakup alkomatu za 2 tysiące złotych. Z kolei dzięki Funduszowi Wsparcia Policji KWP w Katowicach do jednostki w Jaworznie trafił analizator wydechu Drager Alcotest 9510 za kwotę ponad 14 tysięcy złotych.

Od wielu lat miasto prowadzi na swoim terenie akcję „Tarcza”, która stawia na profilaktykę i uświadamia mieszkańców, by nie pozostawali obojętni wobec przestępstw. W 2019 roku w ramach akcji w mieście realizowana była trzecia edycja programu „Akademia Bezpieczeństwa”. Akademia w swoich działaniach skupia się na dwóch grupach szczególnie narażonych na przestępstwa, czyli na dzieciach i młodzieży oraz seniorach. W ramach projektu w 2019 roku udało się zrealizować szereg warsztatów – takich jak:

  • bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej,

  • wtargnięcie napastnika do szkoły;

  • pikniki bezpieczeństwa dla szkół podstawowych;

  • Akademia Przedszkolaka;

  • „Starsi = bezpieczni”.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się rodzinne pikniki, podczas których zajęcia profilaktyczne w atrakcyjny sposób prowadzili m.in. policjanci, strażacy i strażnicy miejscy. Podczas trwania pikników nauczano zasad udzielania pierwszej pomocy, prowadzono prelekcje dotyczące bezpiecznych zachowań, rozdawano ulotki, upominki i gadżety dla uczestników imprez. Korzystając z Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego, uczono dzieci zasad zachowania się na drodze. W sumie udział w tych imprezach wzięło około 3000 osób. To, że akcje profilaktyczne mają sens, udowadniają regularnie jaworzniccy seniorzy, którzy coraz lepiej radzą sobie z oszustami i często pomagają policji w ściganiu naciągaczy.

Współpraca miasta ze służbami kontynuowana będzie także w kolejnych latach – na bezpieczeństwie bowiem nie warto oszczędzać. W budżecie miasta na 2020 rok na cele związane z bezpieczeństwem obywateli i utrzymaniem porządku publicznego zarezerwowano ponad 12 milionów złotych. Dobre wykorzystanie tych środków powinno jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo, co zdecydowanie jest dobrą wiadomością dla wszystkich mieszkańców.

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 2-2020

Najnowsze

To Top