Z miasta

Podsumowanie stycznia na parkingu MCIT

Przypominamy, że końcem ubiegłego roku otwarty został parking MCIT pod Halą Widowiskowo – Sportową w Centrum. Obiekt nadal działa w fazie testowej, podczas której wszelkie funkcjonalności związane z systemem parkingowym są sprawdzane i w razie potrzeby poprawiane. Wciąż trwa okres gwarancyjny i to w ramach gwarancji dokonywane są wszelkie ewentualne, konieczne naprawy.

Dla zarządcy najistotniejszą kwestią było udostępnienie parkingu dla mieszkańców, kwestią wtórną natomiast była kwestia symbolicznej i w zasadzie porządkowej opłaty.

Podsumowując pełny miesiąc funkcjonowania parkingu:

  • W ciągu całego stycznia odnotowanych zostało 5086 wjazdów, natomiast tylko 225 osób uiściło opłatę za postój. Pozostałe wjazdy nie pociągały za sobą konieczności uiszczenia opłaty (z uwagi na korzystanie z parkingu w godzinach wieczornych, popołudniowych, weekendy oraz święta, a także ze względu na korzystanie z obiektu w czasie pierwszych bezpłatnych dwóch godzin).
  • Więcej wjazdów zaobserwowanych zostało w tygodniu (średnio 182), w weekendy natomiast to średnio 95 wjazdów.

Statystyki wskazują, że w styczniu średnio zajęte było około 1/3 wszystkich miejsc parkingowych.

Według styczniowych statystyk obłożenie parkingu nie jest duże, ilość miejsc (94) jest wystarczająca i wbrew opinii, że w Centrum występują trudności z parkowaniem, ilość miejsc postojowych jak widać zaspokaja potrzeby parkingowe mieszkańców.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 3-2020

Polecamy: Chcesz mieć korki – buduj parkingi – felieton Toszy

 

Najnowsze

To Top