Z miasta

Rusza kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

Kolejne 43 mieszkania komunalne znajdą swoich nowych lokatorów. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił start czwartej edycji programu „Mieszkanie za remont”.

Program „Mieszkanie za remont” umożliwiający mieszkańcom Jaworzna wynajęcie mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu lub modernizacji na własny koszt cieszy się od lat sporym zainteresowaniem. W poprzednich trzech edycjach udało się odnowić i rozdysponować łącznie 129 mieszkań. Wielu jaworznian czekało na start kolejnej edycji, a Miejski Zarząd Nieruchomości komunalnych wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom. Właśnie rusza czwarta edycja programu, podczas której można będzie wybrać na wynajem jedno z 43 mieszkań. W programie znalazły się tym razem mieszkania z różnych dzielnic – od Centrum, przez Osiedle Stałe, po Szczakową, Pieczyska, a nawet Jeleń i Byczynę.

Od 20 lutego, według harmonogramu udostępnionego przez MZNK, można oglądać wybrane lokale. Nabór wniosków – na nowych formularzach, nieco innych niż w poprzednich edycjach – ruszy 2 marca i potrwa do 31 marca. Wnioski wraz z potrzebnymi załącznikami należy składać osobiście lub listownie w Dziale Przydziałów Mieszkań MZNK przy ulicy Północnej 9b (III piętro) pokojach 303-304. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy mieszkania wybrane z listy. Urzędnicy z MZNK przypominają, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski, uzupełnione o wszystkie załączniki. Warto poświęcić trochę czasu na dokładne ich przygotowanie. Kompletne i pozytywnie zweryfikowane przez MZNK wnioski będą opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Radę Miejską. Komisja zgodnie z regulaminem przydzieli punkty i na tej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. Osoby, które przystąpią do programu, powinny wykonać remont w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie są zobowiązane do uiszczania tylko opłat za media. Po zakończeniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK, wnioskodawca może podpisać z jednostką umowę najmu mieszkania.

Aby móc starać się o przydział w ramach „Mieszkania za remont” należy spełnić kilka warunków. Wnioskodawcami mogą być osoby, które:

  • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;

  • dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego;

  • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 115% do 250% kwoty najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i powyżej 180% do 400% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym. Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania;

  • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Więcej informacji na temat programu „Mieszkanie za remont” uzyskać można od pracowników Działu Przydziałów Mieszkań MZNK (pokoje numer 303 i 304), a także pod numerami telefonu (032) 745 10 45 (wew. 445 lub 451), w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

Najnowsze

To Top