Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed silnym wiatrem, który w najbliższych godzinach może przechodzić nad miastem

W najbliższych godzinach służby meteorologiczne przewidują zmiany w pogodzie, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie przed wichurami, które obowiązuje od godziny 16:00 w niedzielę 23 lutego do godziny 6:00 rano w poniedziałek 24 lutego. W tym czasie zapowiadany jest silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach miejscami nawet do 100 km/h z południowego zachodu.

Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

  • Telefon – 61 – 81 – 890;

  • Fax. – 61 – 81 – 891

Najnowsze

To Top