Bezpieczeństwo

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Trwa kolejny już Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Tym razem Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało, że tydzień Tydzień odbywać się będzie w dniach od 21 do 28 lutego. Każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Głównym celem programu jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa, instytucji państwowych oraz samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Do celów programu należy w szczególności zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest przedsięwzięciem, w którym policja współpracować będzie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Prokuraturą Generalną, Naczelną Izbą Adwokacką, Naczelną Izbą Radców Prawnych, Krajową Radą Kuratorów Sądowych, Krajową Radą Komorniczą, Krajową Radą Notarialną, Naczelną Izbą Lekarską oraz wieloma innymi siedzibami prawniczymi samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. W Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie przy ulicy Narutowicza 1 dyżury w dniach 24-28 lutego 2020 roku będą pełnione przez całą dobę. Dyżury pełnić będą policjanci Wydziału Kryminalnego.

Najnowsze

To Top