Z miasta

Czas na cyfryzację…

Konsorcjum firm GEORES Sp. z o.o. z Rzeszowa i PROGEO KATOWICE K. Rogala, M. Nowak Spółka Jawna z Katowic złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu mapowo-geodezyjnym w zakresie miasta Jaworzna.

We wtorek, 3 marca, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w powtórzonym w styczniu przetargu na zadanie pn. „Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Jaworzno, Miasta Sosnowiec, Gminy Miasta Tychy, Powiatu Będzińskiego, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w ramach projektu partnerskiego p.n. ”Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” m.in. w zakresie miasta Jaworzna. Do przetargu startowaliśmy wspólnie z innymi powiatami.

Zakres projektu, obejmuje trzy podstawowe działania:

Digitalizacja, indeksacja i archiwizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dzięki temu wszystkie materiały zasobu zostaną przetworzone do postaci cyfrowej, a dotychczasowe dokumenty zostaną przekazane do archiwum państwowego. Cyfryzacja zasobu pozwoli na szybkie wyszukiwanie materiałów archiwalnych i możliwość udostępniania ich w postaci cyfrowej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Dzięki działaniom modernizacyjnym zostaną sprawdzone, uzupełnione, zaktualizowane i dostosowane do aktualnych wymogów dane dotyczące: właścicieli i użytkowników wieczystych, punktów granicznych i granic działek, zasięgów użytków i klas gruntów oraz dane dotyczące budynków i lokali

Budowa bazy BDOT500 (bazy danych obiektów topograficznych) oraz rozbudowa bazy GESUT (geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu)

Dzięki temu zadaniu mapa zasadnicza będzie przetworzona do postaci cyfrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie cyfrowa informacja o każdym z jej elementów).

– Projekt realizowany jest w celu zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności e-usług oraz zapewnienia otwartego dostępu do danych, a także dostosowania baz danych do znowelizowanych przepisów prawnych. Dla realizacji powyższego celu niezbędne są liczne działania, podjęte na etapie realizacji projektu, w zakresie modernizacji i dostosowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Realizacja projektu podyktowana jest koniecznością rozwoju elektronicznego usług publicznych oraz zbudowania i zestandaryzowania bazy danych (informacji) zgromadzonych w zasobie PZGiK, optymalizację zarządzania kosztami ponoszonymi w ramach funkcjonowania Ośrodka Geodezyjnego, usprawnienie pracy i przyśpieszenia wydawania informacji z zasobu – wyjaśnia Tadeusz Dębecki, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii UM w Jaworznie.

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 5-2020

 

Najnowsze

To Top