Z miasta

Nowy model Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

We wtorek (3 marca) podczas spotkania w urzędzie miejskim zaprezentowany został nowy model Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, który miałby obowiązywać w najbliższej edycji.

Ósma edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego coraz bliżej, a przygotowania do kluczowych faz nabierają na intensywności. Podczas wtorkowego spotkania urzędnicy podsumowali prace nad JBO 2021 i przedstawili mieszkańcom „Rekomendowany model budżetu na 2021 rok”. Wprowadza on kilka korekt w stosunku do poprzedniej edycji, chociaż zasadniczo podstawowe założenia pozostały niezmienione. Podobnie jak w poprzednim roku, zgodnie zresztą z obowiązującymi przepisami wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić min. 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Możemy mówić więc o kwocie rzędu 2,8 mln zł. Rekomendowany model budżetu obywatelskiego przewiduje wybór zadań w dwóch przedziałach kwotowych: do 200 tys. zł i do 2,6 tys. zł, przy czym maksymalna wartość projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 2,6 mln zł, natomiast zadania nieinwestycyjnego kwoty 200 tys. zł. Wprowadzenie takie podziału gwarantuje nam realizację minimum 2 zadań, czyli po 1 zadaniu w każdym przedziale.

Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych – pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie jedno zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz. W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu – 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni – 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole (bez głosów wnioskodawców i partnerów projektu). Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Wniosek musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie.

Teraz proponowany model JBO trafi na marcowe Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta. Najpóźniej do 17 marca poznamy ostateczną wersję Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 5-2020

 

Najnowsze

To Top