Z miasta

Trwają konsultacje w sprawie nowych linii kolejowych

Od kilku tygodni media donoszą o założeniach do budowy linii kolejowych związanych z obsługą Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do 10 marca trwają konsultacje społeczne dotyczące przebiegu poszczególnych tras. Ich wstępny projekt okazał się dość zaskakujący i wzbudził w mieście wiele emocji. Urząd Miejski jest co prawda otwarty na nowe połączenia kolejowe w Jaworznie, ale nie w zaproponowanym kształcie. Jak udało się nam dowiedzieć, urzędnicy pracują nad wspólnym stanowiskiem, które pozwoli znaleźć sensowne rozwiązania, korzystne dla miasta i mieszkańców.

 

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 5-2020

Polecamy Stanowisko Gminy Miasta Jaworzna do projektowanych linii CPK

 

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to zdecydowanie największy infrastrukturalny projekt w kraju. Jednym z jego elementów ma być budowa całej sieci szybkiej kolei, w tym także linii przecinającej Jaworzno. Do 10 marca trwają konsultacje społeczne dotyczące ich proponowanego przebiegu.

Centralny Port Komunikacyjny to gigantyczna rządowa inwestycja, która ma zmienić oblicze infrastruktury lotniczej, drogowej i kolejowej w całym kraju. Głównym punktem jest budowa nowego lotniska położonego w Baranowie około 40 km na zachód od Warszawy. Projekt zakłada budowę całej sieci nowych korytarzy drogowych oraz nowych linii szybkiej kolei, które mają docelowo skomunikować lotnisko z pozostałymi częściami kraju. Według projektu nowe linie kolejowe mają przechodzić także przez Jaworzno, a pod konsultacje poddane zostało kilka wariantów tras.

Kolejowe konsultacje

Końcem stycznia spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała projekt tzw. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Opracowanie zawiera mapy korytarzy dla nowych linii kolejowych prowadzących z różnych stron Polski do nowego lotniska. SSL powstało w ramach przygotowań do zaprojektowania i budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy, których zadaniem ma być łączenie poszczególnych regionów kraju zarówno z CPK, jak i między sobą. – Do 10 marca jest czas żeby zgłaszać uwagi. W tym studium zostały zaprezentowane korytarze transportowe, ale też kilka przykładowych przebiegów linii. Ostatecznie może się zdarzyć, że wybrany zostanie jeden z przedstawionych, lub jakiś nowy. To właśnie chcemy przekonsultować z mieszkańcami, zebrać wszystkie uwagi, wątpliwości, problemy, tak żeby później, kiedy ruszy już właściwy etap inwestycyjny, w pogłębionych konsultacjach mieć już rozpoznane najważniejsze konflikty i problemy – podkreślił Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. Co ważne, wybudowane tory nie będą służyły wyłącznie szybkim pociągom, ale też zostaną udostępnione na połączenia lokalne, dzięki czemu będą mogli korzystać z nich mieszkańcy przemieszczający się na krótszych trasach.

Sama propozycja tras jest raczej mocno orientacyjna. Wydaje się, że projektanci nie uwzględnili chociażby wielu elementów krajobrazu i gdyby któryś z zaproponowanych wariantów miał być realizowany, to i tak musiałby podlegać pewnym modyfikacjom. Zaproponowane w SSL ewentualne przebiegi nowych korytarzy, zarówno tych drogowych, jak i kolejowych wzbudzają wiele obaw i pytań, szczególnie wśród mieszkańców terenów, po których zostały wytyczone. Strona rządowa podkreśla jednak, że trwające obecnie konsultacje mają być tylko wstępem, dzięki któremu uda się na wczesnym etapie zebrać wszystkie opinie mieszkańców i samorządów. – Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone w życie – wyjaśnia Marcin Horała.

Konsultacje społeczne, które potrwają do 10 marca, dotyczą przede wszystkim planowanego przebiegu nowych linii. Wziąć w nich udział może każdy chętny. Spółka CPK zachęca do wypełnienia formularza internetowego na stronie konsultacje.cpk.pl lub ewentualnie przesłania uwag tradycyjną pocztą, lub dostarczenia ich osobiście do siedziby spółki. Jak informuje CPK, wpłynęło już około 6000 wniosków i uwag do planowanych tras.

Jaworznickie warianty

Jaworzno także zostało uwzględnione w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym, a CPK pod konsultacje poddało kilka propozycji tras. Przez miasto miałyby przebiegać tory linii kolejowych – 111 i 113. Część z nich uwzględnia i pokrywa się w dużej mierze z już istniejącym torowiskiem – tak jest chociażby w Szczakowej. Warianty proponowane w innych miejscach są dość zaskakujące, a do wyboru mieszkańcom przedstawiono kilka tras. – Wewnątrz każdego z przedstawionych korytarzy linii kolejowych zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii. Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych – wyjaśnia Marcin Horała.

Trzy zaproponowane dla Jaworzna warianty mają wspólny początek na Pieczyskach tam, gdzie obecnie przebiega linia kolejowa. Potem biegną między Ciężkowicami a parkiem Gródek, przecinając ulicę Ciężkowicką i potem między Jeziorkami a Wilkoszynem rozdzielając się na trzy propozycje oznaczone różnymi kolorami. Wariant jasnoniebieski przechodziłby w okolicach Góry Grodzisko. Przecinałby część Borów, a następnie prowadził mniej więcej równolegle do Drogi Współpracy Regionalnej, przez autostradę, teren dawnego ośrodka Tarka i omijając Dąb, przez las kierował się prosto do Chełmka, gdzie wszystkie warianty znów łączą się w jeden. Wariant środkowy oznaczony na zielono zahacza o Byczynę, przecina DK 79, ulicę Hallera i Abstorskich i przez autostradę kieruje się w stronę Chełmka. Ostatni z wariantów, o kolorze pomarańczowym, kieruje się najbardziej na wschód, przez pola między Jeziorkami i Byczyną.

Oprócz tych trzech wariantów, w SSL znalazły się także ciemnoniebieskie trasy. Jedna z nich idzie od strony Bukowna, dalej miałaby przechodzić mniej więcej w okolicy stadniny koni w Ciężkowicach, a potem przecinać skrzyżowanie ulic Księdza Mroczka i Ciężkowickiej, kierować się przez Jeziorki i w Byczynie w okolicy szybu Grzegorz łączyć się z wariantem pomarańczowym, a potem w pobliżu tzw. Grobli w Chrzanowie skręcać w stronę Chełmka. Inna propozycja, będąca swego rodzaju łącznikiem, idąc od Sosiny, przecinałaby ulicę Księdza Mroczka w Ciężkowicach, mniej więcej w połowie drogi między kościołem a skrzyżowaniem z ul. Grabańki, następnie przechodziłaby przez końcówkę ulicy Leszczynowej i zakręcała, omijając Dolinę Żabnika, by znów zmierzać w stronę Bukowna.

Miasto otwarte na dyskusję

Zaproponowane warianty w niektórych miejscach zaskakują i trudno powiedzieć jak dokładnie miałby wyglądać w praktyce. Na pewno byłby sporym wyzwaniem dla budowniczych, według wstępnych projektów przecinają bowiem nie tylko część działek mieszkalnych, ale też chociażby górę Wielkanoc czy też Grodzisko. To oznaczałoby konieczność budowy jakiegoś tunelu lub znalezienia innych technicznych rozwiązań, a także wywłaszczenia mieszkańców. Warto tutaj jednak pamiętać, że są to bardzo wstępne propozycje i wcale nie muszą być zrealizowane, możliwe jest wyznaczenie zupełnie innych tras. Podobne zastrzeżenia pojawiają się zresztą w innych miastach, chociażby w Mikołowie, gdzie projekt przecina na pół Ogród Botaniczny, czy w Dąbrowie Górniczej gdzie miał przebiegać przez centrum miasta. Strona rządowa uspokaja, że to tylko rozpoznanie, a proponowane warianty mogą w ogóle nie powstać, lub mieć jeszcze zupełnie inny przebieg. Dodatkowo też część tras może przebiegać w stosunkowo płytkich tunelach pod miastami. Mieszkańcy, ale i samorządy zgłaszają swoje uwagi do projektu.

Z naszych informacji, wynika że Urząd nie zaakceptuje zaproponowanych przez CPK przebiegów. Każda z propozycji narusza zabudowę mieszkaniową, infrastrukturę techniczną – w tym strategiczną dla miasta jak i kraju oraz rozwarstwia spójne obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo – zwłaszcza te objęte prawną ochroną. Jednak w stanowisku Urzędu Miejskiego ma również znaleźć się deklaracja gotowości współpracy nad kompleksowym rozwiązaniem przebiegu kolei przez nasze miasto. Jak w rozmowach zapewniają urzędnicy, miasto dysponuje terenami, które mogłyby stanowić w zasadzie bezkolizyjne zaplecze i może wnieść pomysły na projekt nowej linii, która nie będzie powodować niepokojów społecznych i nie będzie naruszać zasobów przyrodniczych i infrastrukturalnych. Szczegółowe ustalenia będą możliwe do przedstawienia po wyłożeniu przez CPK bardziej dokładnych warunków technicznych i geometrycznych nowych linii. Przy takim założeniu istnieje możliwość w zasadzie pełnego wyeliminowania ingerencji w zabudowę miasta.

Przy tak dużej inwestycji, jaka jest planowana, konieczne jest rozważenie wielu propozycji. – Mówimy o 1600 km linii kolejowych w Polsce, przebiegających przez tereny 180 powiatów i kilkuset gmin. Absolutną niemożliwością byłoby, aby najpierw nieoficjalnie zwrócić się do każdej z tych gmin i do każdego powiatu. Dlatego trzeba było zebrać to w jeden dokument, pokazać publicznie wszystkim. Teraz zbieramy uwagi, a kiedy już będzie konkretna inwestycja, to w ramach niej przyjdziemy i odbędą się jeszcze jedne konsultacje dotyczące tej konkretnej inwestycji – wyjaśniał podczas ostatniej wizyty na Śląsku Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny będzie powstawał stopniowo, a cała inwestycja przewidziana jest na wiele lat. Sama budowa lotniska ma ruszyć w 2023 roku, a w 2027 roku powinien odlecieć z niego pierwszy samolot. Inwestycje drogowe i kolejowe na tak dużą skalę, na jaką są zapowiadane, będą zapewne trwały przez lata. Koszty budowy CPK szacowane są na 35 miliardów złotych, w tym 16-19 miliardów złotych na realizację części lotniskowej, 8-9 miliardów złotych – kolejowej i 7 miliardów złotych – drogowej. Centralny Port Komunikacyjny w przytłaczającej większości będzie sfinansowany ze środków prywatnych, ich udział ma przekraczać 90 procent. Z kolei inwestycje drogowe i kolejowe związane z CPK, finansowane będą przez państwo przy dużym wsparciu funduszy unijnych. W obecnej perspektywie unijnej na te cele Polska ma ponad 70 mld zł na program kolejowy i 144 mld zł na program drogowy. Podobnie powinno być także w kolejnej perspektywie, kiedy to inwestycje wejdą w fazę realizacji. Na razie cały projekt jest na mocno wstępnym etapie i na pewno warto przyglądać mu się z ciekawością. To, w jaką stronę pójdą kolejne etapy inwestycji, zależy także od mieszkańców i samorządów, których głos ma szansę być słyszalny także wśród pomysłodawców całego przedsięwzięcia.

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 5-2020

Polecamy Stanowisko Gminy Miasta Jaworzna do projektowanych linii CPK

 

Najnowsze

To Top