Biznes - inwestycje

Marszałkowski Budżet Obywatelski po raz drugi

Zaledwie przed kilkunastoma tygodniami poznaliśmy zwycięskie projekty w pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tymczasem rusza już kolejna odsłona tej inicjatywy, a mieszkańcy województwa mogą zgłaszać swoje projekty.

Marszałkowski Budżet Obywatelski to zupełnie nowa inicjatywa, która po raz pierwszy zorganizowana została w 2019 roku. Rozszerza ona dobrze znaną ideę miejskich budżetów partycypacyjnych na skalę regionu i pozwala mieszkańcom decydować o wydatkowaniu części środków z budżetu województwa na własne projekty. W pierwszej edycji swoje głosy oddało niespełna 24 000 mieszkańców, ale idea MBO zaczyna zyskiwać na zainteresowaniu i przyciąga coraz więcej osób, które chcą decydować o tym, co można ulepszyć w okolicy. Niestety przed rokiem w głosowaniu przepadła większość projektów związanych z Jaworznem, ale teraz może być inaczej. W przypadku zgłoszenia ciekawych zadań i dobrze prowadzonej kampanii informacyjnej głosy jaworznian mogą okazać się bardzo istotne. Warto tutaj wspomnieć, że to właśnie między innymi dzięki mieszkańcom Jaworzna, w regionie realizowany jest projekt „Życie jest w naszych rękach”, który wygrał w poprzedniej edycji MBO. W jego ramach w mieście zamontowane zostaną ratujące życie defibrylatory AED. Pojawią się one w dwóch budynkach – siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przy ulicy Północnej 9c oraz przy ul. Inwalidów Wojennych 14, gdzie swoją siedzibę ma m.in. prokuratura rejonowa.

II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego tym razem ruszyła wyjątkowo wcześnie. 17 lutego wystartowała kampania informacyjna, a także cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których urzędnicy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wyjaśniają wszelkie zawiłości dotyczące MBO. W marcu odbędzie się kluczowy etap – czyli zgłaszanie projektów, które potem zostaną poddane pod głosowanie. – Zadania będzie można zgłaszać między 9 a 31 marca. Podobnie jak w 2019 roku uruchomiony zostanie generator eBO, za którego pośrednictwem trzeba będzie wypełnić formularz. Gotowy wniosek trzeba będzie – wzorem I edycji – dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego – wyjaśniają urzędnicy.

Kolejnym etapem – podobnie jak w przypadku Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego – będzie weryfikacja zadań pod względem formalnym. Najpóźniej do 30 kwietnia zostanie opublikowana lista zadań, które spełniły wymagania formalne. W maju i czerwcu poszczególne departamenty merytoryczne z Urzędu Marszałkowskiego zweryfikują wykonalność zadań pod względem prawno-technicznym. Na tej podstawie powstanie lista zadań dopuszczonych do głosowania. Głosowanie mieszkańców w tym roku odbędzie się na przełomie sierpnia i września. – Do końca września poznamy listę zadań zatwierdzonych do realizacji w 2021 roku. Zgodnie z założeniami mechanizmu budżetu obywatelskiego – realizacją wybranych zadań zajmie się Samorząd Województwa – wyjaśniają urzędnicy.

Sejmik województwa śląskiego wprowadził kilka zmian do regulaminu drugiej edycji MBO. Zmiany w regulaminie miały na celu przede wszystkim usprawnienie procedury naboru i weryfikacji zgłoszonych zadań, natomiast najważniejsze zasady MBO pozostały bez zmian. Teraz wypełniając wniosek, trzeba będzie wskazać charakter zgłaszanego zadania (tj. charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny lub inny – mieszczący się w granicach zadań własnych Województwa). W przypadku zadań inwestycyjnych i infrastrukturalnych obligatoryjnie należy załączyć do wniosku oprócz listy poparcia również zgodę zarządcy terenu, na którym miałoby być realizowane dane zadanie.

Podobnie jak w I edycji do rozdysponowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest 10 milionów złotych. Całą kwotę podzielono na jedną pulę wojewódzką (2,5 miliona złotych), a także siedem pul podregionalnych (w sumie 7,5 miliona złotych). Jaworzno po raz kolejny znalazło się w podregionie numer 7 razem z Sosnowcem, Dąbrową Górniczą oraz powiatami będzińskim i zawierciańskim. Na ten podregion przydzielono w sumie 1 125 000 zł. Minimalna wartość zadania wojewódzkiego to 100 000 zł, maksymalna z kolei to 50% środków w puli. W przypadku zadań podregionalnych minimalna wartość projektu to 50 000 zł, maksymalna z kolei to połowa środków w puli.

Od 9 do 31 marca urzędnicy będą czekali na propozycję zadań. W 2021 roku do realizacji będą przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w danej puli. Warto wziąć sprawę w swoje ręce i zgłosić swój pomysł – teraz każdy z obywateli ma możliwość wpływania na kształt otoczenia i warto z tego prawa korzystać.

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji: tutaj

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 5-2020

 

Najnowsze

To Top