Bezpieczeństwo

Zamknięte place zabaw, straż miejska kontroluje miejsca publiczne

Kolejny dzień walki z koronawirusem przynosi nowe obostrzenia, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Tak jak pisaliśmy w czwartek, od piątku nie kupimy już biletów u kierowców. W autobusach zostały wydzielone strefy buforowe, które mają zabezpieczyć kierujących pojazdami. Kabina kierowcy odgrodzona jest taśmami i odpowiednio oznaczona. Od piątku Urząd Miejski i inne instytucje nie prowadzą też bezpośredniej obsługi interesantów.

W walkę z epidemią włączył się także Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. MZNK do odwołania zamknął wszystkie place zabaw, którymi zarządza. Dodatkowo MZNK przypomina też, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39 również wstrzymuje obsługę interesantów. Z PSZOK-iem można skontaktować się pod numerem telefonu 745 10 72 (ewentualnych informacji udziela też Dział Gospodarki Odpadami tel. 745 10 61, 745 10 66, e-mail odpady@mznk.jaworzno.pl). Odpady z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.

W akcję profilaktyki koronawirusa włącza się także aktywnie. Straż Miejska w Jaworznie. Strażnicy będą legitymować młodzież przebywającą na terenie obiektów publicznych, takich jak chociażby galerie handlowe, a informację na ten temat przekazywać do odpowiednich instytucji.

– To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność – mówi Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych nie jest okresem wolnym od nauki. Uczniowie w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole powinni realizować to kształcenie w domu w formie samokształcenia i z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez poszczególnych nauczycieli.

W związku z apelami i powagą sytuacji, jaworznicka Straż Miejska od czwartku, 12 marca legitymuje młodzież przebywającą w galeriach handlowych czy w miejscach rekreacji. Informacje o wylegitymowanych osobach zostaną przekazane dyrektorom szkół, którzy wyciągną konsekwencje wobec tych uczniów.

ZALECENIA MINISTERSTWA ZDROWIA DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA

MIASTA WALCZĄ Z KORONAWIRUSEM

FELIETON: COVID-19… I CO DALEJ?… – FELIETON DAWIDA DOMAGALSKIEGO

URZĄD I MIEJSKIE INSTYTUCJE WSTRZYMUJĄ BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ

PKM JAWORZNO ZABEZPIECZA SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM

Szpital przygotowuje się na walkę z koronawirusem

Foto: PKM Jaworzno

Najnowsze

To Top