Biznes - inwestycje

Jaworzno wesprze przedsiębiorców

Rozprzestrzeniająca się w całym świecie pandemia, wywołana koronawirusem COVID-19, zagraża także mieszkańcom naszego miasta. To nie tylko ogromne ryzyko dla zdrowia i życia, lecz również bardzo poważne straty dla gospodarki. Nastał czas wielkich wyzwań i trudów dla osób samozatrudnionych, dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Skutki epidemii nie ominą nawet czołowych uczestników obrotu gospodarczego.

Po wygaśnięciu pandemii jeszcze bardzo długo będziemy odczuwać piętno, które odciśnie ona na gospodarce. W tym szczególnym czasie Jaworzno będzie wymagać nadzwyczajnych działań, aby powrócić do rozkwitu gospodarczego i dobrostanu. Dlatego też Prezydent Miasta powołał zespół, którego zadaniem jest wypracowanie skutecznych mechanizmów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Założenia „Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu”

To propozycje rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii koronawirusa SARS CoV-2. Pakiet obejmował będzie indywidualne rozpatrywanie m.in. takich spraw gospodarczych jak:

  • Zwolnienia, ulgi i odroczenia płatności z tytułu podatku od środków transportowych, od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.

  • Wprowadzenie preferencyjnych zasad rozliczenia czynszów najmu w lokalach gminnych (bonifikaty, umorzenia, odroczenia), w przypadku decyzji najemcy o zawieszeniu działalności gospodarczej ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.

  • Zamiast egzekucji zaległych należności podatkowych, co zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami, zaproponujemy grupom przedsiębiorców rozwiązania polubowne z odroczeniem płatności i spłatą ratalną.

– Nasze działania nie mogą naruszać stabilności miejskich finansów i bezwarunkowo musimy zawsze zachowywać odpowiedzialność społeczną – nie możemy doprowadzić do tego, by budżet miasta był w jakikolwiek sposób zagrożony. Czekałyby nas wtedy np. ogromne koszty związane z konsekwencjami nierealizowanych umów inwestycyjnych – podkreśla Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – A to oznacza, że propozycje, które przedstawimy w najbliższym czasie, muszą zapewnić równowagę przy wspieraniu przedsiębiorców, jak i bezpieczeństwo miejskich finansów. Tylko wspólnym wysiłkiem będziemy w stanie przezwyciężyć samą epidemię oraz skutki gospodarcze, które ona ze sobą niesie – dodaje prezydent miasta.

Urząd Miejski zachęca przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Jaworzna, do wykorzystania w pełni również wszystkich możliwości płynących z najświeższej nowelizacji „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” oraz z przygotowywanego, a wkrótce przyjętego rządowego planu gospodarczego pn. „Tarcza Antykryzysowa”.

Zwracamy się także z apelem do prywatnych zarządców nieruchomości, wynajmujących lokale pod działalność gospodarczą, o przeanalizowanie możliwości i stworzenie własnych systemów wsparcia najemców, w tym trudnym dla nich okresie prowadzenia firm.

Źródło: um.jaworzno.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze

To Top