Z miasta

W nocy zmiana czasu

W nocy z soboty na niedzielę (28/29 marca) czeka nas tradycyjna zmiana czasu z zimowego na letni. Tym razem zegarki przestawiamy godzinę do przodu – z drugiej na trzecią.

Od niedzieli (29 marca) w Polsce obowiązywać będzie czas letni. Z tego powodu w nocy wskazówki zegarków należy przesunąć z godziny drugiej na trzecią, dzięki czemu tej nocy spać będziemy godzinę krócej.

Pomysł zmiany czasu już w XVIII wieku wysunął Benjamin Franklin, po raz pierwszy w życie zostało on jednak wprowadzony dopiero podczas I wojny światowej. W 1916 roku w Niemczech po raz pierwszy przesunięto godziny na zegarach. W Polsce zmiana czasu po raz pierwszy została wprowadzona w okresie międzywojennym, potem w latach 1946-1949 i 1957-1964. W 1977 roku zmiany wprowadzono już na stałe.

Zmiany czasu są raczej negatywnie przyjmowane przez społeczeństwo, a od kilku lat toczona była debata na temat rezygnacji z niej. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tylko dwa razy – w październiku 2020 i marcu 2021 roku będziemy musieli zmienić czas. Po trwających od 2018 roku debatach na forum Unii Europejskiej i obszernej ankiecie przeprowadzonej wśród obywateli UE konieczne okazały się zmiany. We wspomnianym badaniu aż 84% spośród 4,6 miliona ankietowanych uznało, że podział na czas letni i zimowy mija się z celem. Dlatego Parlament Europejski w Strasburgu przygotował projekt dyrektywy znoszącej zmiany czasu na terenie Unii Europejskiej. Ze względu na brak jednomyślności krajów członkowskich dyrektywę przekazano do Rady Unii Europejskiej do uzgodnień międzyrządowych państw członkowskich. Teraz jej los jest w rękach poszczególnych rządów – w tym także polskiego. Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy ostatnie zmiany czasu zostaną przeprowadzone właśnie w 2021 roku. Każdy kraj członkowski UE może zdecydować o swojej strefie czasowej. Większość krajów – w tym także Polska – chciałyby przyjąć czas letni, ale przedstawiciele kilku państw, głównie z północy kontynentu, optuje za czasem zimowym.

Najnowsze

To Top