Biznes - inwestycje

Torowisko dla elektrowni gotowe

Nowy blok energetyczny o mocy 910 MW jaworznickiej elektrowni zyskał na swoje potrzeby zupełnie nowy układ torowy. Firma Torpol, która była wykonawcą inwestycji, w ostatnich dniach przekazała całość do eksploatacji.

Budowa nowego bloku jaworznickiej elektrowni oznaczała także wiele inwestycji pobocznych, które miały umożliwić jej sprawne funkcjonowanie. Jedną z takich inwestycji była budowa ponad 20 km nowych torów razem z niezbędną infrastrukturą kolejową i komputerowym systemem sterowania ruchem. Umowę na realizację inwestycji o wartości 367,28 mln zł netto zawarto jeszcze 7 grudnia 2017 roku. Zadanie obejmowało swym zakresem zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie układu torowego wraz z jego uruchomieniem, przeprowadzeniem ruchu próbnego oraz przekazaniem do eksploatacji. Wykonawcą została firma Torpol, która na swoim koncie ma wiele dużych projektów. – Był to nasz pierwszy tak duży kontrakt kolejowy pozyskany spoza Grupy PKP PLK, a także istotny krok w kierunku dywersyfikacji sprzedaży – opowiada Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu. – Wynieśliśmy z tej realizacji dużo nowych doświadczeń, które z pewnością posłużą nam przy kolejnych kontraktach realizowanych dla właścicieli rozbudowanych bocznic kolejowych. Posiadamy zespół pracowników, którzy mieli okazję przez ostatnie dwa lata poznać specyfikę pracy dla innego Zamawiającego – dodaje.

Na przełomie lutego i marca cała inwestycja była już gotowa i została oddana do eksploatacji. W jej ramach wybudowano ponad 20 km klasycznego toru na podkładach drewnianych wraz z odwodnieniem oraz zabudowano 64 szt. rozjazdów i 168 napędów zwrotnic. Dla zrealizowania tych prac wykonano nowe nasypy w ilości niemal 1,2 mln ton, co wiązało się z koniecznością dostawy około 1 mln ton kruszyw w okresie zaledwie pół roku. Tempo prac przy budowie nasypów podyktowane było koniecznością umożliwienia dostaw węgla do nowego bloku energetycznego. Na miejscu powstały również dwie nastawnie, a także nowoczesny komputerowy system sterowania ruchem kolejowym (SRK) obejmujący nowy układ torowy oraz istniejący Elektrowni Jaworzno II i Elektrowni Jaworzno III wraz z posterunkami powiązanymi z tym układem. Wybudowano dwa nowe obiekty inżynieryjne – przepust oraz most nad rzeką Wąwolnicą. Modernizacji uległa także linia 110 kV, która wchodziła w kolizję z zaprojektowanym układem torowym. Ponadto przebudowano układ drogowy, wybudowano nowe urządzenia teletechniczne i elektroenergetyczne oraz zabudowano 2 wagi statyczno-dynamiczne i 2 przeciągarki wagonów.

Dzięki nowemu układowi torowemu znacznie efektywniej będzie można drogą kolejową dostarczać do elektrowni surowce do produkcji energii oraz wywozić uboczne produkty spalania. Nowy tor, który łączy elektrownię z Zakładem Górniczym Sobieski, powinien zdecydowanie skrócić długość transportu węgla. Rocznie nowy blok energetyczny może spalać docelowo nawet ponad 2,5 mln ton węgla kamiennego. Do jego dostarczenia potrzeba ponad 40 tysięcy węglarek rocznie – każda o ładowności 60 ton.

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 6-2020

Czytaj też: Nowa elektrownia ruszy dopiero latem?

 

Najnowsze

To Top