Z miasta

Podział nadwyżki budżetowej – środki na ochronę zdrowia i zwalczanie epidemii

Prezydent Paweł Silbert przedstawił Radzie Miejskiej projekt podziału nadwyżki budżetowej powstałej po rozliczeniu roku 2019. Prezydent zaproponował rozdysponowanie ok. 23 mln. zł. z 38 mln zł. nadwyżki budżetowej. Zachowanie rezerwy w wysokości ok. 15 mln zł (z wcześniejszym przeznaczeniem na inwestycje i oświatę) posłuży na wypadek pogorszenia się w Jaworznie sytuacji epidemiologicznej.

Zabezpieczone fundusze umożliwią szybką reakcję i kierowanie niezbędnych środków na najbardziej pilne zadania związane ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Dodatkowy 1 mln zł dotacji trafi do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na zakup sprzętu ratującego życie (np. respiratorów). Rada Miejska przyjęła zaproponowane propozycje zmian w budżecie miasta.

Łączna suma nadwyżki budżetowej z roku 2019 wyniosła blisko 38 mln zł. W związku z epidemią COVID-19 nie zostanie ona podzielona w sposób taki, jak działo się to z nadwyżkami w latach ubiegłych. Tym razem wyjątkowa sytuacja wymaga podjęcia wyjątkowych działań.

Stąd decyzja Prezydenta Miasta, aby z ogólnej sumy nadwyżki zabezpieczyć w ramach rezerwy kryzysowej aż 15 mln zł i nie przeznaczać ich na bieżące zadania. Środki, które wstępnie znalazłyby swoje przeznaczenie, mają służyć szybkiej reakcji na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w Jaworznie i zaspokojenia związanych z nią potrzeb.

Z pozostałej sumy, aż 1 mln zł dodatkowych środków trafi do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratującego życie, w tym respiratorów. To oznacza, że…

… wydatki Gminy na szpital wzrosną w bieżącym roku do 4.380.335 zł. Prezydent Paweł Silbert zastrzegł, iż w razie wystąpienia dodatkowych potrzeb w związku ze stanem epidemii, miasto jest gotowe ponieść dalsze wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki.

Ponad 550 tys. zł przeznaczone zostało na działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie, aby pokryć jego deficyt.

O blisko 11 mln zł zwiększono wydatki na jaworznicką oświatę, w tym na wynagrodzenia (co wynika z zapisów ustawowych) oraz realizację projektów edukacyjnych (np. „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności”). O 400 tys. zł wzrosną nakłady na żłobki i kluby dziecięce. Wiąże się to z powstaniem nowego żłobka miejskiego oraz wzrostem dotacji dla niepublicznych placówek tego typu.

Na opiekę społeczną przeznaczono dodatkowy 1 mln zł. Środki zasilą budżety domu pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia. Podwyższenie wydatków nastąpiło również w zakresie sportu i kultury – o 800 tys. zł.

Mimo stanu epidemii, gmina nadal realizuje swe zadania inwestycyjne. Trwa modernizacja ul. 11 Listopada wraz z nowym łącznikiem do Trasy Śródmiejskiej. Zbliża się także zaplanowana realizacja budowy nowego przebiegu DK 79 w Byczynie po wiadukcie drogowym. W tym drugim przypadku zwiększono o 600 tys. zł środki przeznaczone na realizację inwestycji.

Rada Miejska, obradująca pierwszy raz w historii w trybie zdalnym (przez łącze internetowe), przyjęła przedłożone zmiany w budżecie Jaworzna oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert:

– Nie jesteśmy w stanie na obecnym etapie przewidzieć rozwoju wypadków, związanych z epidemią COVID-19. Bardzo bym chciał i wszystkim tego życzę, aby epidemia zaczęła wygasać. Niemniej, musimy brać pod uwagę każdy scenariusz. Dlatego zaproponowałem, aby z nadwyżki budżetowej zachować w rezerwie 15 mln zł. Najważniejszą obecnie kwestią jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienie środków na ochronę zdrowia, gdyby nastąpił lawinowy wzrost liczby zakażeń. Musimy również mieć pewność, że wszystkie usługi publiczne będą realizowane niezależnie od okoliczności. Mówię tu o niezakłóconych dostawach wody, odbiorze ścieków i odpadów, zasilaniu. Dysponujemy rezerwą, którą możemy uruchomić w najbardziej kryzysowych momentach. Pozostała część nadwyżki została rozdysponowana na najbardziej pilne potrzeby. W tym na doposażenie szpitala w urządzenia ratujące życie pacjentów.

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji: tutaj

Polecamy: Milionowe wsparcie dla szpitala

 

Najnowsze

To Top