Polecamy

ATOM-em w wirusa – Jaworzno kompleksowo walczy ze skutkami pandemii

Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców, czyli jaworznicki ATOM, ma być odpowiedzią władz miasta na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Pakiet kompleksowych działań zainicjowanych przez prezydenta miasta i realizowanych przez miejskie instytucje oraz służby ma wspomóc mieszkańców w wielu dziedzinach i ułatwić przetrwanie w trudnych czasach.

Trwająca już od kilku tygodniu pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nieodwracalnie zmieniła życie ludzi na całym świecie. Także Jaworzno, chociaż jak na razie nie notuje wielu zachorowań, to jednak wyraźnie odczuwa skutki kryzysu. Władze miasta poszukują kompleksowych rozwiązań, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta. Odpowiedzią na wszystkie te problemy ma być Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców. Jaworznicki ATOM oparty jest zasadniczo na sześciu filarach – ochronie zdrowia, bezpieczeństwie mieszkańców, edukacji, Jaworznickim Pakiecie Wparcia dla Biznesu, organizacjach pozarządowych i wolontariacie oraz Udomowionej Kulturze.

Wsparcie dla medyków

Pierwszym z filarów – kluczowym dla zatrzymania dalszego rozwoju pandemii – jest wsparcie dla służby zdrowia, także na poziomie miasta. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o dodatkowym milionie złotych, jaki decyzją prezydenta Pawła Silberta ma trafić do jaworznickiego szpitala. W poniedziałek (6 kwietnia) podczas sesji rady miejskiej radni zgodnie z oczekiwaniami zaakceptowali propozycję prezydenta. Przekazane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie, w tym także respiratorów, oraz środków ochrony personelu medycznego. Dodatkowo prezydent uruchomił rezerwę celową na zakup środków ochrony indywidualnej. W jej ramach zakupiono jak na razie 7 000 sztuk masek ochronnych, 8 000 par rękawic ochronnych, 400 kombinezonów, 50 sztuk okularów, 500 litrów płynów dezynfekcyjnych, 6 zestawów dezynfekcyjnych, 4 maty dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe. Wszystkie te środki trafiły do szpitala, służb mundurowych oraz miejskich instytucji takich jak m.in. MOPS, DPS czy Dom Dziecka.

Ważnym elementem podczas narodowej kwarantanny jest też pomoc psychologiczna. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, może być bowiem dużym obciążeniem psychicznym. Osoby podlegające kwarantannie, odczuwające lęk lub niepokój związany ze stanem epidemii, niepotrafiące poradzić sobie z sytuacją izolacji i ograniczenia kontaktów znajdą profesjonalną pomoc psychologiczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Sesje psychologiczne i wsparcie udzielane są przez ekspertów z OIK zdalnie za pomocą programu Skype lub telefonicznie. Pomoc psychologiczna OIK jest dostępna pod numerami telefonu (32) 618 19 77 lub 666 832 571. Z kolei porady związane z terapią uzależnień udzielane są pod numerem 732 043 218.

Do tego trzeba jeszcze dodać wprowadzone przez ZLO zdalne konsultacje medyczne. Porady udzielane są telefonicznie, a także w postaci wideokonsultacji z lekarzem za pomocą komputera, tabletu lub smartfona wyposażonego w kamerę. ZLO wprowadziło też Portal Pacjenta, umożliwiający rejestrację przez internet, o czym szczegółowo piszemy w osobnym materiale.

Stawiają na bezpieczeństwo

Kolejnym ważnym filarem ATOM-u jest szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców. Prezydent miasta zdecydował o wydatkowaniu miliona złotych z budżetowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. W ramach tych środków stopniowo realizowane są zadania związane m.in. z zabezpieczeniem najistotniejszych potrzeb powstałych w wyniku pandemii. – Na obecnym etapie wykorzystano część rezerwy na zakup kombinezonów ochronnych, elementów ochrony osobistej oraz zestawów dezynfekcyjnych dla personelu medycznego, służb ratunkowych oraz pracowników socjalnych – informuje urząd miejski.

Miejskie instytucje i spółki podjęły współpracę w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dobrym przykładem takiej współpracy jest kooperacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z Wodociągami Jaworzno. MZDiM prowadzi od kilkunastu dni regularną dezynfekcję elementów małej architektury w uczęszczanych miejscach publicznych. Dotyczy to w szczególności wiat i ławek na przystankach autobusowych oraz wnętrz autobusów komunikacji miejskiej. Do skutecznej dezynfekcji przestrzeni publicznych używana jest wysokoozonowana woda, wytwarzana specjalnie do tych celów przez Wodociągi Jaworzno.

W mieście duży nacisk kładziony jest na akcję „Zostań w domu”, która ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Policjanci razem z żołnierzami z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do przepisów związanych z przemieszczaniem się osób w miejscach publicznych oraz weryfikują, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscach zamieszkania. Jaworzniccy policjanci każdego dnia kontrolują w miejscach zamieszkania osoby poddane kwarantannie. Na ulicach, patrole sprawdzają przestrzeganie obowiązujących od niedawna zasad. Dotyczy to przemieszczania się, korzystania z transportu, robienia zakupów i kilku innych sfer życia. Policję wspiera też Straż Miejska, która decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poddana została zwierzchniemu nadzorowi Policji i realizuje zadania pod bezpośrednim dowództwem komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Dodatkowo Służby mundurowe oraz MCKiS prowadzą intensywną kampanię informacyjną za pomocą komunikatów emitowanych z pojazdów służbowych poruszających się po terenie całego miasta.

Urząd Miejski i inne miejskie instytucje cały czas działają, realizując ważne sprawy mieszkańców głównie telefonicznie i drogą elektroniczną. Utworzony został bezpieczny sanitarnie punkt informacyjny w głównym budynku Urzędu, gdzie przyjmowane i wydawane są wnioski oraz dokumenty. Dodatkowo na głównej stronie Urzędu Miejskiego publikowane są cykliczne raporty o podejmowanych działaniach instytucji i jednostek w czasie epidemii.

Edukacja na odległość

W związku z tym, że już od kilku tygodni zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, miasto stara się także wspierać zdalną edukację. Gmina opracowała i udostępniła szkołom materiały i narzędzia techniczne, umożliwiające nauczycielom prowadzenie zdalnego kształcenia. Narzędzia te dają również możliwość oceny i klasyfikowania uczniów. Jaworzno chce też pomóc uczniom, którzy nie dysponują sprzętem potrzebnym podczas zdalnych lekcji. Miasto występuje o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów, które mają pomóc uczniom. Wsparcie zyskali także maturzyści, którzy korzystają z narzędzi zdalnej nauki i dzięki temu mogą realizować założenia programowe i konsultować się z nauczycielami. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zapewnia maturzystom bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów wydawnictw naukowych, by umożliwić im pogłębienie wiedzy i dobre przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

W cieniu pandemii prowadzona była też rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli. Dzięki wykorzystaniu dedykowanych platform cyfrowych przebiegała bez zakłóceń. Podobne narzędzia cyfrowe zostaną wykorzystane w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do jaworznickich szkół ponadpodstawowych. Gmina, niezależnie od stanu epidemiologicznego, zapewnia każdemu uczniowi płynne wejście w kolejny etap edukacji.

Wsparcie dla wolontariuszy

Ważnym ogniwem w walce z pandemią są organizacje pozarządowe, a także wolontariusze w nich działający. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ruszył z akcją wolontaryjną Ja.Wolontariusz. W jej ramach pracownicy socjalni oraz wolontariusze wyposażeni w identyfikatory wydane przez MOPS dostarczają potrzebującym (m.in. samotnym seniorom, osobom poddanym kwarantannie) zakupy, paczki żywnościowe, niezbędne leki i pomagają w załatwianiu spraw urzędowych. Informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy udzielane są pod numerem telefonu 32 61 81 840 lub adresem mops@mops.jaworzno.pl. Osoby dorosłe, chętne do pracy w wolontariacie w ramach programu „Zaangażuj się i Ty!” mogą zgłaszać się do MOPS-u przez podany wyżej numer telefonu i mail.

Większość organizacji pozarządowych i klubów sportowych w czasie pandemii niestety nie może w realizować swych zadań statutowych i planowanych projektów. Gmina zdecydowała jednak, że dotacje dla nich zostaną na ustalonym wcześniej poziomie, a sposób rozliczenia projektów zostanie zweryfikowany tak, by uwzględniał wyjątkowe okoliczności, z jakimi mamy do czynienia. To pozwoli klubom i organizacjom na przetrwanie i szybki powrót do działalności już po pandemii. Podobnie jest ze Stypendiami Prezydenta Miasta. Beneficjenci stypendiów otrzymają je w pełnym wymiarze, także za okres wyłączenia z uprawiania sportu i uczestnictwa w zawodach.

Kolejne dwa filary ATOM-u skupiają się na kulturze i pomocy dla przedsiębiorców. O akcji „Udomowiona kultura” pisaliśmy już przed tygodniem. Praktycznie wszystkie miejskie instytucje kultury oferują zdalne warsztaty artystyczne, wykłady, słuchowiska czy też kursy kreatywnego spędzania czasu z dziećmi. Na stronach internetowych i facebooku poszczególnych instytucji cały czas jest prowadzona działalność kulturalna, w której mogą aktywnie uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna. Z kolei o Jaworznickim Pakiecie Wsparcia Dla Przedsiębiorców piszemy szeroko w osobnym materiale. W połączeniu z rządową Tarczą Antykryzysową ma on ograniczyć skutki kryzysu finansowego wywołanego przez pandemię. W jego ramach przewidziano m.in. liczne ulgi czy odroczenia płatności dla jaworznickich przedsiębiorców. Wszystkie te kroki mają uratować jak najwięcej firm i miejsc pracy w mieście.

Jaworznicki ATOM ma nam pomóc przetrwać trudne czasy pandemii i przygotować na przyszłość, która zapewne będzie inna, niż mogliśmy zakładać jeszcze miesiąc temu. Teraz ważna jest mobilizacja nas wszystkich, by jak najszybciej zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Po raz kolejny przyłączamy się do apeli autorytetów medycznych i władz. Zostańmy w domach! To najskuteczniejsza metoda walki z niewidzialnym wrogiem i prędzej czy później uda się powstrzymać pandemię.

Artykuł pochodzi z gazety: EXTRA 8-2020

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji: tutaj

Polecamy Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu wystartował

 

Najnowsze

To Top