Biznes - inwestycje

Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu wystartował

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to wyjątkowo trudny czas dla wielu firm, które nie mogą normalnie funkcjonować. Rząd przygotował „Tarczę Antykryzysową”, która ma wspierać biznes. W Jaworznie lokalni przedsiębiorcy mogą także korzystać z „Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu”, który jest ważnym elementem miejskiego programu ATOM.

Pierwsi przedsiębiorcy z Jaworzna otrzymali już wsparcie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Wielu skorzystało ze zwolnienia ze składek ZUS, pierwsze mikropożyczki, którymi zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy, trafiły też na konta przedsiębiorców. Tymczasem przed kilkoma dniami wszedł w życie Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu. Każdy przedsiębiorca, który poniósł negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii COVID-19 i jest je w stanie wykazać na podstawie sprawozdań finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej, może z niego skorzystać. Wnioski w każdym przypadku będą rozpatrywane indywidualnie. Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu składa się z kilku narzędzi, które powinny nieco ułatwić działalność przedsiębiorcom.

Podatki lokalne

Gmina przewiduje odroczenie płatności podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; podatku od środków transportu; podatku leśnego oraz rolnego. Termin odroczenia będzie wydłużony w każdym uzasadnionym przypadku do czasu odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się również o umorzenie lub rozłożenie na raty powstałych zaległości podatkowych.

Wsparcie w powyższym zakresie będzie przyznawane w oparciu o indywidualną ocenę i dane o skali utraconych przychodów i realizowane zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Zatem do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa – art. 67 b. Ordynacji podatkowej.

Odstąpienie od egzekucji zaległości podatkowych

Czynności egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych zostaną wstrzymane do upływu 30 dni od dnia zniesienia stanu epidemii. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej dotyczy wyłącznie zaległości powstałych po 8 marca 2020 roku w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które poniosły negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii. Istnieje możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia wskazanych zaległości. Odstąpienie od egzekucji obejmie tylko podmioty, które nie miały zaległości podatkowych wobec Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości

Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy będzie można zastosować następujące czasowe ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie, jak odraczanie terminów, rozkładanie na raty, umarzanie. Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości stosuje się z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawy lub użytkowania. Ulgi nie obejmują wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu, czyli opłat za media.

Także nieruchomości wynajmowane w zasobach spółek gminnych (Jaworznickie TBS, PKM Jaworzno, Wodociągi Jaworzno) podlegają różnym ulgom. W okresie za kwiecień i maj obniżone zostaną stawki czynszowe w lokalach użytkowych o:

  • 50% dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie: fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa oraz podmiotów, które nie mogą prowadzić działalności,

  • 30% dla podmiotów, które ze względu na ograniczenia wynikające bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia mają ograniczoną działalność tj. lokale gastronomiczne,

  • możliwość rozłożenia na raty dla pozostałych podmiotów z wyłączeniem sklepów spożywczych, aptek, cukierni, pralni oraz podmiotów mogących prowadzić swoją działalność w sposób zdalny tj. usługi w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo kredytowe finansowe itp.

Szczegółowe informacje o tym, jakie dokumenty należy złożyć i w jaki sposób starać się o wsparcie – znaleźć można na stronach urzędu miejskiego i podległych mu spółek i jednostek.

Jaworznicka Podatkowa Infolinia Przedsiębiorcy

Dodatkowo w Jaworznie została uruchomiona infolinia przeznaczona dla lokalnych przedsiębiorców. – Jeżeli masz wątpliwości dotyczące spełniania warunków do uzyskania pomocy, chcesz doprecyzować jak wypełnić wniosek lub dowiedzieć się, gdzie zwrócić się o wsparcie w ramach państwowej „Tarczy Antykryzysowej” – zadzwoń na Jawo.InfoBiznes – zachęcają urzędnicy.

Jawo.InfoBiznes: tel. 32 618 16 01 oraz 32 618 16 09

Najnowsze

To Top