Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami

We wtorek w godzinach popołudniowych nad Jaworznem mogą przechodzić gwałtowne burze z gradem.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że dzisiaj (29 kwietnia) od godz. 13:30 do godz. 21:00 na terenie Jaworzna mogą wystąpić intensywne burze, którym towarzyszyć mogą opady deszczu oraz gradu. Wraz z opadami może wystąpić także silny wiatr, który w porywach osiągnie nawet 75 km/h.

Panujące warunki pogodowe mogą spowodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami występujących zjawisk atmosferycznych. W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • tel. – (32) 61 – 81 – 890,

  • fax – (32) 61 – 81 – 891.

 

Najnowsze

To Top