Historia

Kanalizacyjne zło? Z przymrużeniem oka…

Czy wiecie, że na początku ubiegłego stulecia uważano, że kanalizacja jest narzędziem judaizmu i szarlatanerii? W 1900 roku pojawiła się broszura o takim tytule, odnosząca się do kanalizowania Warszawy.

Kanalizacja za miliony, którą dziś uznajemy już nie tylko za luksus, lecz za oczywisty element funkcjonowania gospodarstw domowych i miasta, kiedyś była uznawana za narzędzie judaizmu i szarlatanerii, które ma na celu m.in. zniszczenie polskiego rolnictwa. Według autora publikacji, nieczystości miejskie były potężnym czynnikiem rozwoju kulturalnego, a ekstrementy ludzkie zawierają substancje, które składają się na idealny nawóz, co wpływa korzystnie na plony oraz sytuację ekonomiczną rolników. – Wywózka nieczystości miejskich na pola wiejskie, oprócz korzyści ekonomicznych, ma jeszcze pierwszeństwo ze względów sanitarnych przed wszystkimi innymi sposobami asenizacyi. Dowiedziono, że ziemia orna posiada przyrodzoną własność absorbowania wszelkich miazmatów organicznych i nie przepuszcza do podglebia żadnych nieczystości, bez względu na ich ilość i jakość, przerabiając nieustannie cuchnące fekalia na sole płodotwórcze, niezbędne do pomyślnego rozwoju roślin kulturalnych. Przy tem zaobserwowano, że ekskrementy ludzkie, użyte jako nawóz w stanie płynnym i świeżym w nadmiernej ilości, wypalają zasiewy, szczególnie, jeżeli też fekalia nie są zmieszane z dostateczną ilością ziemi ornej. Stąd to rolnicy podmiejscy, jako rozporządzający dostateczną ilością świeżych nawozów kloacznych, ażeby unicestwić ich szkodliwe działanie na wegetacyę roślinną, uskuteczniają bardzo głęboką orkę, połączoną nawet z wydobyciem na wierzch niezwietrzonej warstwy podglebia, przedewszystkiem dla dokładnego pomieszania fekalii z ziemią, następnie dla przyspieszenia rozkładu martwych pierwiastków gruntu i mineralizacyi samych ekskrementów. Zwykle nawozy kloaczne używane są jako materyał do robienia kompostów lub wzmocnienia obornika a tanie fosforany i azotany, stanowiące czynnik najdroższy w nawozach chemicznych – czytamy w broszurze.

Publikację zatytułowaną „Kanalizacya miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlataneryi w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wystąpienia ludności słowiańskiej nad Wisłą” można przeczytać: tutaj

Nie chcemy atakować ważnego projektu, jakim jest kanalizowanie kolejnych dzielnic w mieście, ale zachęcamy do lektury broszury i przeanalizowania sprawy.

Najnowsze

To Top