Kultura i rozrywka

Nadchodzi nowe w jaworznickiej kulturze

Kilkumiesięczny okres, w którym zmagaliśmy się ze szczytem pandemii koronawirusa w Polsce, bardzo mocno wpłynął na dziedzinę kultury i sztuki. Teatry, kluby, kina i inne instytucje kultury musiały mocno ograniczyć swoją działalność. Niestety, wiele z nich tej próby nie przetrwało – zostały zmuszone do zamknięcia. Sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie sfery prywatnej. Również jednostki finansowane ze środków publicznych zmierzyły się – z różnymi finałami – z wieloma wyzwaniami. Zmniejszone wpływy z podatków oraz potrzeba przeznaczenia dodatkowego finansowania na działania związane z walką z wirusem SARS-CoV-2 spowodowały, że samorządy musiały ponownie przeanalizować, a następnie zoptymalizować wydatki w wielu obszarach. Trudna sytuacja nie ominęła Jaworzna. Głosy mówiące o potrzebie reorganizacji i miejskiej kultury pojawiały się już wcześniej, a bardzo trudny rok budżetowy przyspieszył te nieuniknione zmiany.

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej jaworzniccy radni pochylą się nad projektem połączenia trzech samorządowych instytucji kultury: Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, eM Bandu Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna oraz Centrum Kultury Teatru Sztuk. Nowa jednostka miałaby nosić nazwę ATElier Kultury w Jaworznie.

– W proces istnienia każdego bytu wpisana jest zmiana. Niezależnie od jej przebiegu, spokojnego czy dynamicznego, każdy z nas jest jej uczestnikiem, obserwatorem bądź twórcą. Żyjemy w czasach, które wymagają od każdego z nas pewnej elastyczności i umiejętności dostosowania się do zaistniałej rzeczywistości. Ostatnie miesiące mocno to pokazały, stawiając przed nami zupełnie nowe zadania, którym przyszło stawić czoła – stwierdza Marzenna Synowiec, dyrektor Archetti.

Rozwiązaniem w tak trudnej sytuacji finansowej mogłoby być zamknięcie niektórych instytucji, co jak zauważają jaworzniccy urzędnicy, jest jedną z prawnie dopuszczalnych możliwości. Władzom miasta, doceniającym dorobek każdej z tych powołanych dekadę temu jednostek, zależy jednak, aby tak ważna dla lokalnej społeczności działalność kulturalna była kontynuowana. Jednak zmiany muszą zostać wprowadzone, a propozycja połączenia trzech artystycznych instytucji kultury w jeden organizm jest efektem analizy ich działalności merytorycznej, kosztów funkcjonowania oraz aspektów rozwojowych.

– Reorganizacja miejskiej kultury – poprzez połączenie trzech instytucji – daje szansę na lepszą jakość kultury w naszym mieście. Propozycja powołania nowej instytucji: „ATElier Kultury”, to na pewno duże wyzwanie dla dyrektorów, wszystkich pracowników oraz władz miasta. Ale Jaworzno jest gotowe na takie wyzwanie – zapewnia Mariusz Kowalski, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworznie. Kierunek rozwoju dla nowej instytucji powinien być sprecyzowany w nowym statucie. Należy przygotować nowoczesną ofertą kulturalną, która dotrze do każdego mieszkańca Jaworzna. Najpilniejszą potrzebą jest obecnie wyjście do młodego widza, do młodego uczestnika i twórcy kultury w naszym mieście, jak mówi przysłowie „czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Powinniśmy kontynuować te wspaniałe wielkie projekty, o których mówi cała Polska, ale też powinniśmy znaleźć miejsce na eksperymenty artystyczne i – co kluczowe – odkrywanie młodych talentów – dodaje przewodniczący Mariusz Kowalski.

Uchwała intencyjna, nad którą pochylą się radni na najbliższej sesji jest dopiero początkiem drogi. Jeśli zostanie ona oceniona pozytywnie i przegłosowana, w ostatnim kwartale tego roku będzie mógł powstać akt o połączeniu instytucji, a nowy podmiot – ATElier Kultury w Jaworznie, będzie mogło rozpocząć swoją działalność z początkiem przyszłego roku. Nie można zatem w tym momencie mówić o szczegółowym planie działalności nowej jednostki. Wiadomo, że ma ona funkcjonować w trzech obszarach, w których do tej pory specjalizowały się Teatr Sztuk, eM Band oraz Archetti: teatralnym, orkiestry rozrywkowej oraz orkiestry kameralnej. Kontynuowanie dotychczasowej działalności będzie z pewnością ważne zarówno dla mieszkańców, przyzwyczajonych do swoich ulubionych wydarzeń i zajęć kulturalnych, jak i dla samych artystów, którzy znaleźli tu znakomite miejsce dla swojej twórczości.

– Informacja o zamiarze połączenia, która pojawiła się kilka dni temu na stronie urzędu wywołała szereg pytań ze strony mieszkańców Jelenia. To kolejny dowód na to, że nasza praca jest dobrze oceniana i nadal potrzebna. To również przekonuje nas, że kontynuowanie dotychczasowych działań jest społecznie pożądane. Jesteśmy na to gotowi. Oferta kulturalna obu orkiestr oraz zajęć artystycznych prowadzonych w Jeleniu czy w Teatrze Sztuk będzie nadal kontynuowana – podkreśla Marzenna Synowiec.

Kontynuowanie działalności w wypracowanych dziedzinach i w podobnej formie jest też z pewnością bardzo ważne dla zachowania wysokiego poziomu artystycznego.

– Dla ludzi kultury i sztuki istotne w takiej sytuacji będzie utrzymanie ich kompetencji oraz pozostawienie autonomii w działalności twórczej – zauważa Ewa Sałużanka, dyrektor Teatru Sztuk.

Proces połączenia trzech instytucji dopiero przed nami, a ostateczny kształt i kierunki funkcjonowania nowej jednostki będą tworzone etapami. Nadmienić jednak należy, że dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom będzie można wprowadzić niezbędną optymalizację finansową i organizacyjną, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu artystycznego i pełnego poszanowaniu dorobku wszystkich instytucji.

– Rozpoczęliśmy przełomowy proces zmian w jaworznickiej kulturze. Naszym celem jest przeprowadzenie go przy społecznym przyzwoleniu oraz przy jak największym uczestnictwie mieszkańców w kształtowaniu nowego i nowoczesnego podmiotu. Powstająca jednostka ma – z zachowaniem efektu synergii – łączyć dotychczas działające osobno funkcje kulturalne i prowadzić do bardziej precyzyjnego planowania pracy jednej instytucji w ramach jednego budżetu. W jaworznickim ATElier Kultury chcemy zachować działalność dwóch unikatowych orkiestr, a także teatru oraz stale rozszerzać i uatrakcyjniać pakiet kulturalnej oferty dla mieszkańców. Wszystko to w nowym – bardzo biznesowym – modelu prowadzenia działalności, z wdrożeniem europejskich metod zarządzania projektami kulturalnymi, po to by efektywnie i harmonijne łączyć cele artystyczne i ekonomiczne – zaznacza Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Artykuł pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 12-2020

 

Najnowsze

To Top