Z miasta

Nowy harmonogram Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Podczas pandemii prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim na 2021 rok zostały wstrzymane. Po trwającej od kilku tygodni przerwie udało się wznowić przygotowania do JBO i opracowany został nowy harmonogram.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na życie praktycznie we wszystkich aspektach. W marcu prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim były już mocno zaawansowane, ale musiały zostać przerwane na czas narodowej kwarantanny. Na szczęście powoli wszystko wraca do normy. W poniedziałek (22 czerwca) do podpisu Prezydenta Miasta Jaworzna złożone zostało zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

Kluczowej zmianie uległ harmonogram poszczególnych etapów JBO. Od 6 do 20 lipca mieszkańcy będą mogli składać propozycje zadań do realizacji. Weryfikacja zgłoszonych projektów potrwa do końca sierpnia, a na początku września poznamy ostateczną listę propozycji zdań, które zostaną poddane głosowaniu. Samo głosowanie trwać będzie przez dwa tygodnie od 14 do 30 września, a wyniki ogłoszone zostaną w październiku. – Na wszystkie Państwa pytania dotyczące procedury JBO odpowiemy telefonicznie, mailowo lub zaprosimy na spotkanie. Przydatne informacje zostaną zamieszczone na plakatach, ulotkach i na stronie www.jbo.jaworzno.pl – zapowiadają urzędnicy.

Główne założenia budżetu partycypacyjnego pozostają bez zmian. Na JBO 2021 zostanie zabezpieczona kwota 2,8 mln zł. Wybór zadań będzie odbywał się w przedziałach kwotowych do 200 000 zł oraz od 200 000,01 zł do 2 600 000 zł. W ramach przedziałów będzie można wnioskować o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, przy czym maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 000 zł.

Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych – pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie jedno zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz. W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu – 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni – 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole (bez głosów wnioskodawców i partnerów projektu). Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Wniosek musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. Głosowanie zaplanowane na wrzesień będzie odbywać się tradycyjnie za pośrednictwem kart lub elektronicznie.

Artykuł pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 13-2020

 

Najnowsze

To Top