Polityka

Wybory już w niedzielę

W najbliższą niedzielę 28 czerwca Polacy wybiorą prezydenta kraju. Kampania wyborcza jest już na finiszu, a o najwyższe stanowisko w państwie powalczy w sumie jedenastu kandydatów.

Takiej dziwnej kampanii wyborczej, jaką obecnie możemy obserwować, jeszcze w ostatnim 30-leciu nie było. Pandemia koronawirusa zupełnie pokrzyżowała plany politykom i zmieniła przebieg kampanii i wyborcze terminy. 10 maja, mimo trwających przez kilka tygodni politycznych przepychanek, ostatecznie do wyborów nie doszło. Nowy termin sprawia, że kampania nabrała nowego rozpędu, a kandydaci robią co mogą, by przekonać do siebie wyborców.

Kampania trwa

Łącznie o fotel prezydenta Polski walczyć będzie jedenastu kandydatów. Oprócz obecnego prezydenta Andrzeja Dudy o najwyższy urząd w państwie starają się też: Robert Biedroń (Wiosna), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia, Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwej Europy), Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski (Platforma Obywatelska), Waldemar Witkowski (Unia Pracy) oraz Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy i Polexit). W stosunku do pierwotnego terminu wyborów nastąpiły dwie zmiany w stawce kandydatów. Platforma Obywatelska wycofała mającą bardzo słabe notowania Małgorzatę Kidawę-Błońską. W jej miejsce partyjni działacze zdecydowali się postawić na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Poza tym sąd uznał protest i polecił PKW zarejestrować kandydaturę Waldemara Witkowskiego z Unii Pracy, który także zebrał wymaganą liczbę podpisów.

Według ostatnich sondaży głównym faworytem wyborów pozostaje prezydent Andrzej Duda, którego poparcie oscyluje w granicach okolicach 40%. Zmiana kandydata na dobre wyszła Platformie, Rafał Trzaskowski bowiem wskoczył z marszu na drugie miejsce i według sondaży może liczyć na ok. 30% poparcia. Trzecie miejsce na podium w większości sondaży zajmuje kandydat niezależny Szymon Hołownia. Pozostali kandydaci według większości sondażowni mogą liczyć na poparcie poniżej 10% badanych. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej turze żaden z kandydatów nie przekroczy 50% zdobytych głosów, do rozstrzygnięcia wyborów potrzebna będzie więc II tura, którą zaplanowano na 12 lipca.

Na ulicach Jaworzna kampania nie jest na szczęście bardzo agresywna. W wielu miejscach pojawiły się banery poszczególnych kandydatów, ale w porównaniu do chociażby wyborów samorządowych, jest ich znacznie mniej. W mieście zdarzyły się drobne incydenty związane z niszczeniem banerów, ale nie było ich zbyt dużo. Kandydaci tymczasem rozjechali się po całym kraju i odwiedzają także miejscowości w naszym regionie, chociaż do Jaworzna jak na razie jeszcze nie dotarli.

Wybory hybrydowe

Zgodnie z przyjętą przez sejm ustawą – wybory odbywać się będą hybrydowo. Oznacza to, że głosować można zarówno osobiście w lokalu, jak i korespondencyjnie. Ze względu na trwającą pandemię podczas wyborów obowiązywać będą specjalne procedury sanitarne. W lokalu wyborczym przebywać ma jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Członkowie komisji muszą być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski, a pomiędzy ich stanowiskami powinno być zachowane 1,5 m odstępu. W trakcie głosowania kilkukrotnie przeprowadzona zostanie dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni są wyborcy.

Samo głosowanie w lokalach odbywać się będzie 28 czerwca w godzinach od 7:00 do 21:00. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak „x”. Głosować można będzie także korespondencyjnie. W Jaworznie kilkadziesiąt osób chce zagłosować właśnie w taki sposób. W tych wyborach pojawił się w mieście nowy problem – brakowało bowiem chętnych do pracy w komisjach wyborczych. Ostatecznie w Jaworznie wszystkie komisje obwodowe udało się powołać, chociaż wiele z nich pracować będzie w mniejszych składach niż zwykle.

W czwartek 25 czerwca ukazały się wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich. Warto zapoznać się z nimi przed wybraniem do lokalu wyborczego:

 1. Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa.

 2. Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.

 3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m.

 4. Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.

 5. Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.

 6. Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu.

 7. Rekomenduje się zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania takich jak np. długopisy, ścianka urny z wpustem.

 8. Dopuszcza się korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu.

 9. W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych).

 10. Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę. (Zgodnie z §19 ust 4 pkt 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066))

 11. Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.

 12. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania (nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

 13. Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażani w: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice.

 14. Stanowiska pracy członków komisji wyborczej powinny być tak zorganizowane, by pozwoliły na zachowanie między poszczególnymi członkami co najmniej 1,5 m odstępu.

 15. Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem. (Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020, poz.10 46)).

 16. W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza poprzez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut (wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie będzie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych. Należy stosować się do zaleceń obowiązujących w danym państwie.

Najnowsze

To Top