Edukacja

Kolejne laptopy dla szkół

41 nowych laptopów trafi do jaworznickich szkół w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła plus”. Jaworzno na zakup urządzeń otrzymało 125 tysięcy złotych.

Podczas pandemii edukacja, podobnie jak wiele sfer życia, przeniosły się do świata wirtualnego. To oczywiście przyniosło ze sobą nowe wyzwania, jak chociażby większe zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy dla szkół, dzięki któremu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogliby komfortowo pracować i zdobywać wiedzę. Jaworzno stara się od samego początku wspierać szkoły oraz uczniów i aktywnie walczy o pozyskanie środków na zakup nowych komputerów. Ostatnio gmina otrzymała grant w wysokości 125 tysięcy złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego: „Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dzięki temu zadaniu do szkół trafi 41 nowych laptopów.

To już kolejna pula środków, które trafiają do naszego miasta. Przed kilkoma tygodniami miasto pozyskało miasto blisko 100 tysięcy złotych na zakup 29 sztuk laptopów. Komputery trafiły już do Urzędu Miejskiego. Łącznie Gmina w ciągu trzech miesięcy pozyskała 225 tysięcy złotych wsparcia dla jaworznickiej edukacji, kupując tym samym 70 laptopów.

Najnowsze

To Top