Z miasta

Jaworzno skutecznie walczy z kryzysem

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywarła ogromny wpływ na życie ludzi na całym świecie, a zamknięcie gospodarek okazało się zabójcze dla wielu firm. Dla ratowania miejsc pracy oraz przedsiębiorstw uruchomione zostały różne programy pomocowe. Jaworzno jest jednym z miast, które szybko zareagowało na sytuację na świecie i dzięki temu mieszkańcy w mniejszym stopniu odczuwają kryzys.

W ubiegły piątek (3 lipca) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie gościł wiceminister i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed. Miejsce wizyty było nieprzypadkowe. Jaworznicki Urząd Pracy uchodzi bowiem za jeden z najlepiej funkcjonujących urzędów nie tylko w skali regionu, ale nawet kraju i bardzo sprawnie działa wspierając zarówno bezrobotnych, jak i lokalnych przedsiębiorców.

Miliony dla przedsiębiorców

Pretekstem do piątkowego spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań, czynionych w ramach Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. W ramach Tarczy ustawodawca przewidział szereg rozwiązań szerokiego wsparcia dla przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz pracowników. Część z elementów pracy realizuje m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bardzo ważnym ogniwem są też urzędy pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie skupia się głównie na zadaniach, które mają na celu ochronę miejsc pracy. Jedną z ważniejszych form wsparcia realizowanych przez Urząd są pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, drugim natomiast ważnym komponentem są środki na dofinansowanie miejsc pracy i ochrona tychże miejsc pracy. Dla wielu firm to bardzo ważna pomoc, która pozwala utrzymać zatrudnienie mimo przejściowych kłopotów. – Jaworznicka jednostka jest jedną z najlepszych w województwie śląskim, a nawet w kraju, jeśli chodzi o realizację wniosków o dofinansowanie i udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców – mówił podczas briefingu Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Stopa bezrobocia w naszym kraju wynosi 6%, a w województwie śląskim 4,5%. Działania, które podejmujemy w ramach Tarczy Antykryzysowej, pokazują że ochrona miejsc pracy spełnia swoje zadanie. Łącznie w skali całego kraju na realizację działań Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej, czyli wsparcia dla przedsiębiorców, rząd przeznaczył dotychczas już 110 miliardów zł. Łącznie w całym województwie śląskim na działania związane z Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansową przekazaliśmy ponad 13 miliardów złotych. To jest znaczne wsparcie, które trafia dla polskich przedsiębiorców, dla tych, którzy prowadza własne firmy, a także dla pracowników. Ważne, żebyśmy dzięki tym działaniom ochronili jak największą liczbę miejsc pracy. Łatwiej jest chronić miejsca pracy, niż je tworzyć, stąd nasza determinacja i środki przekazywane na walkę z koronawirusem – mówił wiceminister.

W Jaworznie wszystkie wnioski są bardzo sprawie rozpatrywane, a pracownicy urzędu na bieżąco analizują i odpowiadają na kolejne. Jak dotychczas w ramach pakietu pomocowego Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie do 2 lipca zaangażował ponad 30 milionów złotych dla lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie udzielono 4250 firmom, dzięki czemu utrzymano 7250 istniejących działalności gospodarczych i miejsc pracy.

Podczas piątkowej wizyty w Jaworznie wiceminister Stanisław Szwed odwiedził jedną z jaworznickich firm, które skorzystały ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Firma Meblomar funkcjonuje od 10 lat w Strefie Przemysłowej II – włączonej do Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją mebli i elementów na eksport. Jaworznicki Urząd Pracy współpracuje z firmą Meblomar od początku jej istnienia m.in. w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz refundacji wynagrodzenia nagród i składek ZUS dla bezrobotnych do 30. roku życia. Początkowo współwłaściciele nie zatrudniali pracowników. Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy, ta sytuacja szybko zaczęła się zmieniać. Firma aktualnie zatrudnia blisko 30 osób. W ramach tzw. tarczy antykryzysowej Meblomar otrzymał ponad 0,5 mln zł wsparcia, w tym 174 tys. zł z PUP Jaworzno, a 350 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzięki temu udało się uratować miejsca pracy i zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy.

ATOM-em w wirusa

Oprócz rządowej Tarczy Antykryzysowej jaworznianie korzystają także z miejskich i wojewódzkich programów, które mają łagodzić skutki kryzysu wywołanego przez pandemię. Jaworzno już na samym początku pandemii przygotowało Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców, czyli program ATOM. – To pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilają jaworznicką służbę zdrowia, wpływają na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomagają gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 – mówiła podczas konferencji Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta. – Gminne wsparcie opiera się głównie na ulgach, odroczeniach lub rozbiciu na raty spłat podatków lokalnych. Jest też pomoc w regulowaniu czynszów, od odroczeń i systemów ratalnych, po ulgi sięgające do 50% za lokale w zasobach spółek komunalnych – dodawała. Jaworzniccy przedsiębiorcy dość chętnie korzystają z miejskiego programu, który jest dobrym uzupełnieniem rządowej Tarczy.

Kolejnym sposobem na wspieranie podczas pandemii przedsiębiorców i pracowników jest przedstawiony na początku kwietnia „Śląski Pakiet dla Gospodarki”, zaproponowany przez Zarząd Województwa Śląskiego. – Jest to uzupełnienie działań rządowej Tarczy Antykryzysowej, w ramach którego zostało uruchomione ponad 1,368 mld zł. Te środki są przeznaczone dla przedsiębiorców z naszego województwa, a pakiet podzielono na pięć filarów – pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy, wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP, samorządowe działania wspierające oraz wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie. Byliśmy pierwszym województwem w naszym kraju, które uruchomiło tego typu działania i środki – wyjaśniał Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego. Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Zainteresowanie pakietem przerosło wszelkie oczekiwania i ostatnio władze województwa ruszyły z kolejnym etapem, w którym pula środków została zwiększona o dodatkowe 367 milionów złotych.

Wspólne działania rządu, samorządów i poszczególnych urzędów oraz instytucji pozwalają na dobrą koordynację zadań i sprawne udzielanie pomocy wszystkim potrzebującym podmiotom. W Jaworznie widać już efekty tych działań. Okazuje się bowiem, że Jaworzno jest jednym z niewielu miast, w których podczas pandemii stopa bezrobocia nie wzrosła i pozostaje na niskim poziomie. Każda uratowana firma i każde ocalone miejsce pracy warte jest wydawanych środków i wypada mieć nadzieję, że sytuacja w gospodarce będzie się już stabilizować, a najgorsze firmy mają już za sobą.

Łukasz Curyło, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie:

– Chcąc dotrzeć do najszerszej liczby adresatów wsparcia, zwróciliśmy się o dane do ZUS oraz GUS. Zwiększając zasięg odbiorców mogących ubiegać się o wsparcie, dokonaliśmy szczegółowej analizy rynku pracy pod kątem ilości przedsiębiorców potrzebujących wsparcia. Już z dniem uruchomienia specustawy – 1 kwietnia – natychmiast ruszyliśmy z pomocą dla mikroprzedsiębiorców, ogłaszając jeszcze tego samego dnia nabór wniosków na udzielenie pożyczki. Byliśmy jednym z pierwszych urzędów w województwie śląskim i w Polsce, który uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie dla małych i średnich firm. W ostatnich miesiącach staraliśmy się na najwyższych obrotach zapewniać wsparcie naszym przedsiębiorcom. Takie efekty nie byłyby oczywiście możliwe bez wsparcia miasta. Od razu, gdy potrzebowaliśmy takiej pomocy – miasto odpowiedziało i wspierało nas cały czas podczas realizacji zadań. W naszym urzędzie od samego początku realizowaliśmy praktycznie wszystkie zadania związane z Tarczą. Jako jedni z pierwszych uruchomiliśmy dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników. W chwili obecnej nasz urząd zrealizował już około 98% wniosków, które do nas wpłynęły. Na bieżąco rozpatrujemy kolejne i realizujemy je najszybciej, jak jest to możliwe. To przekłada się na kwotę ponad 30 milionów złotych w naszym mieście, które trafiły bądź jeszcze trafią do przedsiębiorców. Osiągnięcie takich notowań to efekt budowania dobrego klimatu z lokalnym biznesem na przestrzeni ostatnich lat. Na to składa się szeroko rozumiana współpraca. Nasza strategia umożliwia nam efektywnie zaplanować rok budżetowy oraz dopasować indywidualną ofertę – „szytą na miarę”, zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy. Dzięki takim działaniom jesteśmy postrzegani jako partner. I to właśnie przedkłada się na nasze wyniki.

Najnowsze

To Top