Z miasta

JBO 2021: Mieszkańcy zgłosili 30 wniosków

W poniedziałek (20 lipca) zakończone zostało przyjmowanie propozycji zadań do 8. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy w sumie złożyli 30 projektów, które teraz zostaną zweryfikowane, a następnie poddane pod głosowanie.

Jaworznicki Budżet Obywatelski tradycyjnie budzi spore zainteresowanie, a projekty zgłaszane przez mieszkańców często są nieszablonowe i realnie zmieniają miasto. Można powiedzieć, że pierwszy etap – czyli zgłaszanie wniosków mamy już za sobą. Jak informuje Urząd Miejski w Jaworznie, łącznie 30 wniosków. 22 wnioski w przedziale kwotowym do 200 tys. zł i 8 wniosków mieszczących się w przedziale do 2,6 mln zł. Wszystkie wnioski zostały przeliczone, opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego, zaparafowane i przekazane do sprawdzenia poprawności danych. Kolejnym etapem będzie ich weryfikacja zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Początkiem sierpnia spotka się zespół ds. budżetu obywatelskiego, który oceni wnioski pod kątem formalnym. Następnie pozytywnie zweryfikowane zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą sprawdzane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji tzn.: czy zadanie leży w kompetencjach gminy, czy jest adresowane do ogółu mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty itp. Aby wniosek został poddany pod głosowanie konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno formalnej, jak i merytorycznej. Na początku września poznamy ostateczną listę propozycji zdań, które zostaną poddane głosowaniu. Samo głosowanie trwać będzie przez dwa tygodnie od 14 do 30 września, a wyniki ogłoszone zostaną w październiku.

Wykaz wniosków złożonych do 8. edycji JBO:

 • Przedział kwotowy do 200 tys. zł
 1. „Bezpieczne ulice – progi zwalniające”- Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Jaworzna. Wnioskodawca: Leszek Bernacki
 2. Wsparcie wystaw w galerii fotografii Pusta CD w Żywym Skansenie fotografii „Szkoły Widzenia”. Wystawy w kategorii debiuty (fotografów młodych) oraz klasyki fotograficznej artystów znanych. Wnioskodawca: Jakub Byrczek
 3. „Bąbelkowy zakątek Podwala – doposażenie placu zabaw i rekonstrukcja siłowni plenerowej przy ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie”. Wnioskodawca: Natalia Górska
 4. „Rozwój czytelnictwa w Mieście (rozszerzenie zbiorów sieci bibliotek miejskich)”. Wnioskodawca: Krystyna Janicka
 5. „Sportowa Ósemka”. Uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym w części asfaltowej, przemalowania linii i przestawienie istniejących bramek oraz słupków. Zakup brakującego osprzętu do zespołowych gier sportowych oraz montaż monitoringu. Powierzchnia wymagać będzie dodatkowo brzegowania oraz wyrównania warstwą stabilizacyjną. Wnioskodawca: Mariusz Kowalski
 6. „Strefa zabawy i rekreacji na Ogrodowej w Szczakowej od juniora do seniora”. Wnioskodawca: Danuta Lach
 7. „Łąka kwietna wzdłuż pasa drogowego w dzielnicy Podłęże – aleja M. Piłsudskiego”. Wnioskodawca: Weronika Lach
 8. ” Jaworznickie Przystanki Rowerowe”. Wnioskodawca: Kamil Łach
 9. Doposażenie placu zabaw: „TĘCZOWY RAJ” miejsca aktywnego wypoczynku i zabawy wszystkich dzieci. Wnioskodawca: Marlena Latko
 10. „Strefa aktywności rodzinnej – Równa Górka”. Wnioskodawca: Edward Michalik
 11. „Zielony Zakątek – strefa sportu i relaksu dla dzieci i dorosłych w dzielnicy LEOPOLD”. Wnioskodawca: Marcin Mróz
 12. „Remont nawierzchni placu, dróg, chodników oraz przestrzeni rekreacyjnych – Długoszyn Jaworzno”. Wnioskodawca: Grzegorz Piętak
 13. „COMBO BOX PRO – budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego w parku angielskim (Stara Huta)”. Wnioskodawca: Sebastian Rosiak
 14. „Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 6 w Jaworznie”. Wnioskodawca: Mateusz Sacha
 15. „Kontynuacja placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy”. Wnioskodawca: Waldemar Sarlej
 16. „Budowa nowego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaworznie”. Wnioskodawca: Anna Świerczewska – Grzeczyńska
 17. „Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42,44, Towarowa 69,77 na osiedlu Podłęże”. Wnioskodawca: Marta Szywała
 18. „Plac Street Workout 2.0”. Wnioskodawca: Grzegorz Szwed
 19. „Rozbudowa stref przedszkolaka, dydaktycznej i sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie”. Wnioskodawca: Bernadeta Twardak
 20. „Rodzinny kompleks plac rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i seniorów w dzielnicy Jeleń-Dąb”. Wnioskodawca: Angelika Woźniak
 21. „Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych zwierząt domowych w zakresie finansowania zabiegów sterylizacji/kastracji, profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych”. Wnioskodawca: Marta Wrońska
 • Przedział kwotowy od 200,01 tys. zł do 2,6 mln zł
 1. „Boisko u Króla Kazimierza – reaktywacja”. Budowa wysokiej jakości boiska piłkarskiego typu ORLIK (sztuczna trawa), wraz z oświetleniem, monitoringiem, mini trybuną i bieżnią lekkoatletyczną trzy stanowiskową z nawierzchni syntetycznej wraz ze skrzynią do skoku w dal. Wnioskodawca: Łukasz Dubiel
 2. „Centrum Bezpieczeństwa i Rekreacji”. Wnioskodawca: Paweł Jastrząb
 3. „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka”. Wnioskodawca: Filip Kucharski
 4. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Jeleniu dla dzieci i młodzieży wraz z oświetleniem, zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego”. Wnioskodawca: Nikodem Motyka
 5. „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie”. Wnioskodawca: Mirosław Pieczara
 6. „Strefa sportu przy II Liceum Ogólnokształcącym (boiska do piłki nożnej oraz siatkówki, kort tenisowy, bieżnia, skocznia, rzutnia)”. Wnioskodawca: Tomasz Sędor
 7. „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Velostradzie na osiedlu Jan Kanty w Jaworznie”. Wnioskodawca: Agnieszka Widacha
 8. „Jaworznicka bieżnia lekkoatletyczna”. Wnioskodawca: Przemysław Wirski

Najnowsze

To Top