Bezpieczeństwo

Awans dla szefa jaworznickiej policji

W piątek (24 lipca) policjanci obchodzą swoje święto. To tradycyjnie też czas przyznawania awansów i odznaczeń. Szef jaworznickiej policji mł.insp. Krzysztof Gałuszka otrzymał awans na stopień inspektora policji

17 lipca w Auli im. Jana Kali w KWP w Katowicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej, niż w minionych latach. Uroczystość miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się punktualnie w samo południe od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich pomordowanych i poległych w służbie policjantów. Następnie odczytano listy gratulacyjne, przesłane na ręce Szefa śląskiego garnizonu i skierowane do wszystkich śląskich policjantów i pracowników Policji. Słowa uznania i życzenia z okazji święta Policji, przesłał zarówno Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, jak również Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: gen. w st. sp. dr Tomasz Miłkowski – Doradca Wojewody Śląskiego, Pani Danuta Sobczyk – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną, Pan Bogumił Sobula – Pierwszy Wiceprezydent Katowic, mł. insp. Łukasz Fołta – Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP, mł. insp. Mirosław Łuczkiewicz – Naczelnik Wydziału w Katowicach BSWP, insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach, insp. Rafał Stanek – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz ks. Adam Wycisk – kapelan KWP w Katowicach. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele policyjnych związków zawodowych – Danuta Hus i Michał Szczęśniak.

Podczas uroczystości Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł.insp. Krzysztof Gałuszka otrzymał awans na stopień inspektora policji. Szef jaworznickich policjantów odebrał akt mianowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. Gratulujemy awansu!

Najnowsze

To Top