Z miasta

Pomniki przyrody oznakowane

42 pomniki przyrody w Jaworznie zostały oznakowane. Specjalne belki z tabliczkami zostały zamontowane w ramach współpracy Wydziału Ochrony Środowiska UM i Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Drzewa znajdują się zarówno na terenach miejskich, jak i działkach prywatnych. Mieszkańcy – właściciele działek prywatnych – również włączyli się w znakowanie pomników przyrody montując tabliczki na cennych drzewach rosnących na terenie ich posesji. Drzewami miejskimi zajęli się urzędnicy.

Wykonanie i montaż tabliczek poprzedziła uchwała, przyjęta w ubiegłym roku przez Radę Miejską w Jaworznie. – Uchwała ma na celu dostosowanie zapisów tych form ochrony przyrody do wymogów aktualnego brzmienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Uchwała ta była często indywidualnie konsultowana w zakresie nadania imion/nazw obiektom znajdującym na prywatnych działkach i zyskała pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Szczególnym celem ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych i kulturalnych. Uchwała obejmuje 42 drzewa, zarówno pojedyncze, jak i rosnące w grupach – wyjaśnia Paweł Bednarek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, koordynujący sprawy z zakresu ochrony środowiska.

Przypominamy, że w stosunku do pomników przyrody obowiązują następujące zakazy:

  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  • wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
  • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  • umieszczania tablic reklamowych.

W czasie, gdy pracownicy MZDiM i Wydziału OŚ UM zajmowali się znakowaniem drzew, w Parku Zielona doszło do dewastacji ławek. Mamy nadzieję, że tabliczki z imionami pomników przyrody nie podzielą losu parkowych siedzisk.

fot. UM Jaworzno

Najnowsze

To Top