Z miasta

Od 25 lipca zmiana ceny wody

W piątek (25 lipca), zgodnie z taryfą za wodę i ścieki, zmieniła się wysokość opłaty. Cena wody na terenie Jaworzno uległa podwyższeniu o 10 groszy, natomiast cena ścieków pozostała bez zmian.

O zmianie wysokości opłat wiadomo było już od ponad roku. 25 lipca 2019 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest regulatorem cen, przyjęło nową taryfę za wodę i ścieki na lata 2019 – 2021. W jej ramach w 2020 roku przewidziano niewielką podwyżkę cen wody – o 10 groszy. Cena ścieków nie uległa zmianie, podobnie jak abonamentowe, które pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy. Dodatkowo wiadomo już, że w 2021 roku ceny wody i ścieków nie ulegną zmianie i obowiązywać będą te same stawki za wodę i ścieki co w roku bieżącym. Warto dodać, że w Jaworznie dzięki opłatom za wodę możliwa jest realizacja dużych projektów budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej w mieście, dzięki czemu coraz więcej mieszkańców może z niej korzystać.

Z pełną treścią taryfy można zapoznać się na stronie www.wodociągi.jaworzno.pl w zakładce „Cennik usług”.

Najnowsze

To Top