Biznes - inwestycje

Drożej na autostradzie?

Prawdopodobnie jesienią kierowcy więcej zapłacą za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. Spółka Stalexport Autostrada Małopolska, która zarządza autostradą, zapowiada podwyżki cen.

Pod koniec lipca spółka Stalexport Autostrada Małopolska wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie cen opłat za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. Planowane podwyżki mają dotyczyć pojazdów kategorii 1 (z wyłączeniem motocykli), czyli samochodów osobowych i dostawczych. Zamiast 10 zł trzeba będzie wydać 12 zł na bramkach w Mysłowicach i Balicach. Według planów więcej zapłacą również kierowcy korzystający z płatności automatycznych (w tym także korzystających z elektronicznego poboru A4Go). W tym przypadku stawka wzrośnie z 7 do 8 zł. Stawki opłat dla pojazdów z pozostałych kategorii nie ulegną zmianie. Nowe cany miałyby zacząć obowiązywać od października. – Mimo planowanej zmiany stawek opłat za przejazd, kierowcy, którzy wybiorą automatyczne metody płatności za przejazdy, dzięki rabatowi w wysokości 4 zł wciąż będą mogli podróżować taniej. Korzystający z A4Go w formule pre-paid, do końca września br. mogą nabywać impulsy, czyli przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków, w cenie 7 zł, ważne przez kolejne dwa lata niezależnie od zmian cennikowych – mówi Rafał Czechowski, rzecznik pasowy SAM SA.

Skąd pomysł na podwyżki? Stalexport jako główną przyczynę podaje wzrost kosztów eksploatacji autostrady. – Zmiana stawek za przejazd wynika ze wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania projektu, jakim jest zarządzany przez nas odcinek autostrady A4 w okresie ostatnich pięciu lat. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, korzystając z niższego poziomu ruchu, prowadzimy intensywne prace remontowe, które mają zwiększyć komfort i bezpieczeństwo podróżowania autostradą. Cały czas ponosimy spore nakłady inwestycyjne, w tym m.in. w nowoczesne i szybkie metody wnoszenia opłat, obejmujące również prace nieprzewidziane w umowie koncesyjnej – mówi Rafał Czechowski. Można przypuszczać, że spory wpływ na decyzję o podwyżce mają gorsze wyniki finansowe spółki, która podczas pandemii straciła część przychodów. W ostatnich dniach Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku. W porównaniu rok do roku zarówno przychody, jak i zysk netto były mniejsze. Przychody z samego poboru opłat spadły o 23,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. – Uzyskane wyniki finansowe są m.in. pochodną ograniczeń wprowadzonych przez instytucje i organy państwowe w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2. Niższe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane ograniczeniami dotyczącymi aktywności społecznej i gospodarczej, jakie wprowadzono w Polsce i w Europie w marcu br. w związku z pandemią koronawirusa, przełożyło się na spadek przychodów ze sprzedaży – czytamy w komunikacie spółki. – W I półroczu 2020 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 32,5 tys. pojazdów i był o blisko 26 proc. niższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie 2019 roku. Spadek dotyczy zarówno samochodów osobowych (28,5 proc.), jak i ciężarowych (13,2 proc.) – wyjaśniają przedstawiciele Stalexportu. Prawdopodobnie władze spółki liczą na to, że wyższe opłaty pozwolą zniwelować stratę i zwiększyć zysk w drugiej połowie roku. – Z niepokojem obserwowaliśmy spadki ruchu na zarządzanym przez nas odcinku autostrady A4 zwłaszcza w kwietniu br., wynikające z obostrzeń, jakie wprowadzono w związku z pandemią koronowirusa, ponieważ spadek ruchu automatycznie przekłada się u nas na niższe przychody ze sprzedaży. Należy pamiętać, że działalność autostradowa Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady, w tym inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej oraz prace utrzymaniowe, w całości finansowane są właśnie z przychodów z tytułu poboru opłat. Na szczęście teraz obserwujemy powrót ruchu na autostradzie. Jest on obecnie tylko o ok. 9 proc. niższy w stosunku do poziomu ruchu w analogicznym okresie roku ubiegłego – mówi Emil Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Co ciekawe krytycznie do projektu podwyżek cen podchodzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wystosowała nawet specjalne oświadczenie. – Zdaniem GDDKiA, koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje zgoła odmienne działania, obniżając stawki opłat. GDDKiA zwraca uwagę, że wprowadzenie wnioskowanej przez koncesjonariusza podwyżki nie znajduje uzasadnienia w obecnej sytuacji – czytamy w oświadczeniu. GDDKiA zwraca się do Stalexportu z prośbą o ponowne przeanalizowanie sytuacji i rezygnację z podwyżek. Podobne stanowisko wyraził Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. – W pełni utożsamiam się ze stanowiskiem zawartym w informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mówi minister. Strona rządowa zdecydowanie jest przeciwna podwyżkom, ale umowa jest tak skonstruowana, że jej sprzeciw nie ma dużego znaczenia. – Nie widzimy dla niej uzasadnienia. Niestety, warunki umowy wskazują, że koncesjonariusz informuje właściciela, czyli państwo polskie o zamiarze podniesienia opłat, ale z drugiej strony – tak niestety nie zadbano w umowie – państwo polskie może tylko wyrazić swoje niezadowolenie. Tutaj jedynie apel do koncesjonariusza, aby przeanalizował powtórnie zakładaną podwyżkę i od niej odstąpił – skomentował minister Adamczyk.

I faktycznie w rzeczywistości na takie apele Stalexport może pozostać głuchy. Zgodnie z prawem koncesjonariusz na podstawie umowy koncesyjnej ma prawo do podnoszenia stawek. Spółka zamierza dbać przede wszystkim o swój interes i trudno się temu dziwić. Nic więc nie wskazuje na to, by stanowisko GDDKiA zostało wzięte pod uwagę. Kierowcy więc muszą się liczyć z tym, że od jesieni będą musieli płacić więcej lub szukać alternatywnych tras.

Najnowsze

To Top