Biznes - inwestycje

Marszałkowski Budżet Obywatelski nabiera tempa

Znamy listę wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców województwa w drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Urzędnicy zakończyli już weryfikację wszystkich zgłoszonych zadań.

W sumie 142 propozycje zadań zostały zgłoszone przez mieszkańców do drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ostatnich tygodniach urzędnicy z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego dokonali szczegółowej weryfikacji zadań. W trakcie weryfikacji prawno-technicznej analizowano przede wszystkim zgodność projektów z kompetencjami i zadaniami Województwa, możliwość ich wykonania oraz realność zaplanowanych wydatków. Sprawdzano również zgodność zgłoszonych zadań z obowiązującymi przepisami prawa. – Na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 90 zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Wśród zadań, które zostały pozytywnie zweryfikowane, należy wymienić te, które między innymi charakteryzują się organizacją wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych, jak również zadania inwestycyjne – informuje Urząd Marszałkowski.

Ostra selekcja

Podczas weryfikacji spora część wniosków została odrzucona. Aż 48 projektów uzyskało ocenę negatywną. Wnioskodawcom, których zadania zostały zweryfikowane negatywnie, przysługuje jeszcze prawo do odwołania. Dodatkowo 4 zadania zostały odrzucone, ze względu na brak dostarczenia podpisanego wniosku lub listy poparcia w określonym przez uchwałę terminie. Za nieco ponad miesiąc ruszy głosowanie, w którym udział będą mogli brać mieszkańcy województwa śląskiego. Głosowanie potrwa od 9 do 23 września. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji, poznamy w październiku.

Marszałkowski Budżet Obywatelski w tym roku wystartował po raz drugi i nawet pandemia nie przeszkodziła w realizacji kolejnych etapów. MBO rozszerza ideę miejskich budżetów partycypacyjnych na skalę regionu i pozwala mieszkańcom decydować o wydatkowaniu części środków z budżetu województwa na własne projekty. Pierwsza edycja budżetu cieszyła się dość umiarkowanym zainteresowaniem, ale powoli zagnieżdża się w świadomości mieszkańców województwa i z każda kolejną edycją liczba oddanych głosów powinna rosnąć, szczególnie że zgłaszane projekty są coraz ciekawsze.

Miliony do rozdysponowania

W II edycji MBO do rozdysponowania jest 10 mln złotych, w tym 2,5 mln na zadania w puli wojewódzkiej oraz 7,5 mln zł na zadania w pulach podregionalnych. W ramach puli wojewódzkiej o głosy mieszkańców będą walczyć 22 projekty opiewające na łączną kwotę blisko 11 mln złotych. Mieszkańcy będą mogli też wybierać swoich faworytów wśród poszczególnych podregionów. Jaworzno po raz kolejny znalazło się w podregionie numer 7 razem z Sosnowcem, Dąbrową Górniczą oraz powiatami będzińskim i zawierciańskim. Na ten podregion przydzielono w sumie 1 125 000 zł. Minimalna wartość zadania wojewódzkiego to 100 000 zł, maksymalna z kolei to 50% środków w puli. W przypadku zadań podregionalnych minimalna wartość projektu to 50 000 zł, maksymalna z kolei to połowa środków w puli.

W podregionie „jaworznickim” zgłoszono tym razem 8 projektów o łącznej wartości 2 647 270 zł. Kilka z nich mogłoby być realizowane także w Jaworznie. Wnioski zgłoszone w tym podregionie są bardzo różnorodne i dotyczą wielu sfer życia – ochrony zdrowia, edukacji, sportu, rekreacji. Jaworznianie mogą wziąć sprawy w swoje ręce i wesprzeć projekty związane z miastem. Wspólna mobilizacja ma szansę, by Jaworzno także w tym roku skorzystało ze środków Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Lista projektów zgłoszonych w podregionie nr 7:

  1. Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu – etap II.
  2. Siatkarskie mistrzostwa powiatów będzińskiego, zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
  3. Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych.
  4. Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej.
  5. Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno).
  6. Seniorzy i młodzież – razem aktywni.
  7. Aquaterapia dla dzieci i dorosłych. Aquaspinning.
  8. Robotyka i programowanie – cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów.

Artykuł pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 16-2020

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji: tutaj

Najnowsze

To Top