Z miasta

Dyskutują o przyszłości Pszczelnika

Na Pszczelniku od wielu lat nie udało się uchwalić nowego planu miejscowego. Teraz pojawia się na to realna szansa. Po raz pierwszy w gminie ruszyły dodatkowe, pogłębione konsultacje społeczne. W teren ruszyli też ankieterzy, którzy zbierają opinie mieszkańców.

W poniedziałek (3 sierpnia) w Szkole Podstawowej nr 15 odbyło się pierwsze spotkanie otwierające cały cykl konsultacji z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie miało przede wszystkim charakter informacyjny i edukacyjny. – Ważne jest zrozumienie, że celem całego przedsięwzięcia, realizowanego w projekcie unijnym, jest wypracowanie wniosków mieszkańców do projektu planu miejscowego. Efektem dodatkowym będzie podniesienie umiejętności dialogu społecznego i aktywizacja mieszkańców we wspólnym rozwiązywaniu bieżących problemów osiedla – mówi Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

Trudne początki

Pszczelnik, który położony jest przecież bardzo blisko ścisłego centrum miasta, ma spory potencjał. Dzielnica powinna się rozwijać, a władze miasta razem z mieszkańcami chcą wypracować wspólne pomysły. Samo spotkanie przeprowadzone było w dość trudnych warunkach, co nieco utrudniało wzajemną komunikację. Urzędnicy przede wszystkim chcieli zapoznać uczestników z materią planowania przestrzennego. – Nie było to łatwe zadanie, w szczególności, gdy wymogi sanitarne utrudniły słyszalność na sali i zrozumienie wypowiedzi. Dopiero na końcu spotkania udało się na przykładach problemów Pszczelnika wskazać, co może być wnioskiem do planu miejscowego, a co musi być skierowane do innych wydziałów urzędu i jednostek gminy – wyjaśnia Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego. – Przykładowo wybudowanie i utrzymanie drogi (składającej się z jezdni, chodników, czasami pobocza i innych elementów) oraz organizacja rodzaju i natężenia ruchu należą do zadań Wydziału Inwestycji i Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Natomiast zadaniem planu miejscowego jest tylko zarezerwowanie pasa terenu, w którym ta droga jest urządzona lub dopiero będzie wybudowana. Plan ma przede wszystkim zdecydować o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości pod różne funkcje – dodaje.

Pora na ankiety

Kolejne spotkania w ramach konsultacji odbędą się jeszcze w sierpniu i we wrześniu. W międzyczasie ankieterzy odwiedzą podwórka i zadadzą pytania dotyczące zagadnień ustalanych w planie. Następnie z grupą chętnych przedstawicieli odbędzie się spotkanie typu „world cafe”. We wrześniu planowane jest spotkanie w terenie, które będzie miało na celu wspólne wymyślenie sposobu na urządzenie zielonego skweru przy ul. Marusarzówny. Na końcu ankieta internetowa podsumuje zebrane zagadnienia. Wnioski z konsultacji poznamy w październiku. – Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu za ich udział, mimo niesprzyjających warunków – dodaje Małgorzata Nowacka-Wysogląd. – Liczymy na zaangażowanie w dalszych etapach. Wspólnie będziemy chcieli wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Pszczelnika.

Ankieterzy w teren ruszyli w środę, 12 sierpnia br., by poznać opinie mieszkańców i zebrać sugestie dotyczące np. dobrych stron osiedla, rodzaju zabudowy i komunikacji na osiedlu. Ankieta jest anonimowa i nie zabierze mieszkańcom więcej niż 10 minut. Na przełomie września i października odbywać się będą także ankiety on-line. Wszystkie powyższe działania mają na celu aktywizację mieszkańców i włączenie mieszkańców w proces powstawania planu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną terminy spotkań mogą ulec zmianie. Podczas spotkań obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych. – Zapraszamy serdecznie do śledzenia informacji na ten temat i wzięcia udziału w wydarzeniach, które będą miały miejsce w sierpniu i we wrześniu br. – mówi Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Pamiętajmy, że miasto ma do zaoferowania więcej, gdy wszyscy je współtworzą.

Jak informuje Urząd Miejski, wnioski do projektu planu „Pszczelnik I”, zawierające dane wnioskodawcy i nieruchomości, można składać do końca września br. pisemnie do urzędu lub na skrzynkę konsultacje.spoleczne@um.jaworzno.pl. Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.

Najnowsze

To Top