Z miasta

Warsztat plenerowy na Pszczelniku za nami

Zgodnie z zapowiedzią, 9 września odbył się kolejny etap dodatkowych konsultacji do projektu mpzp Pszczelnik I prowadzonych pod hasłem Pszczelnik – Decydujmy razem! Celem warsztatu było zebranie opinii mieszkańców na temat oczekiwanych i możliwych zmian stanu zagospodarowania zielonego skweru położonego między ulicami Pszczelnik i Marusarzówny.

Frekwencja mieszkańców przy sprzyjających warunkach pogodowych dopisała. Dyskusję nad tym, kto ma być docelowo użytkownikiem terenu, co może tam robić i jak skwer czy przyszły park powinien być urządzony, przeprowadzono w grupach na trzech stanowiskach. Mieszkańcy aktywnie wypowiadali się o możliwym użytkowaniu terenu. Dla uczestników najpilniejszą kwestią dotyczącą zagospodarowania skweru było jego bieżące utrzymanie w czystości i bezpieczeństwie oraz spowolnienie ruchu samochodowego na sąsiednich odcinkach ulic. Wkrótce na w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie zostanie udostępniony raport z warsztatu.

Spotkanie zakończyło się rozmowami przy symbolicznym poczęstunku. Uczestnicy mogli zabrać do domu przygotowane sadzonki rośliny o nazwie Pszczelnik wąskolistny oraz drobne gadżety z logo konsultacji.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w spotkaniu!

Ostatnim etapem konsultacji dla Pszczelnika będzie ankieta on-line podsumowująca wnioski z odbytych spotkań i ankiet w terenie.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.

Najnowsze

To Top