Z miasta

Konsultacje na temat elektromobilności

W tym tygodniu w Jaworznie odbywać się będą zdalne konsultacje online dotyczące miejskiej elektromobilności. Pierwsze spotkanie już we wtorek.

Konsultacje dotyczące „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Jaworzna do roku 2035” odbywać się będą online w dniach 22 i 24 września br. o godz. 17.00. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel firmy TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Sp. J., który zaprezentuje zagadnienia dotyczące elektromobilności oraz przedstawi określone kierunki rozwoju i katalog działań planowanych przez Gminę Jaworzno do wdrażania elektromobilności. Celem dokumentu jest poprawa jakości życia oraz ochrona zdrowia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu drogowego oraz emisji hałasu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego w Jaworznie w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Jaworzno do 2035 roku” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Harmonogram spotkań:

Po kliknięciu w link należy nacisnąć przycisk „Obejrzyj zamiast tego w internecie”, następnie „Dołącz anonimowo”.

Najnowsze

To Top